Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị triển khai phương án phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh 
12/03/2019 
 

Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2019, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị triển khai Phương án phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thời gian qua, các Sở, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp ngăn chặn, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Mặc dù hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện bệnh, nhưng cả nước đã phát hiện và tiêu hủy trên 12 nghìn con lợn mắc bệnh tại 13 tỉnh thành ở phía Bắc. Do mầm bệnh rất dễ lây lan và lây lan rất nhanh (bệnh lây chủ yếu trực tiếp từ lợn mắc bệnh sang lợn khỏe mạnh; ngoài ra, bệnh có thể lây lan gián tiếp thông qua thức ăn thừa dùng để chăn nuôi, phương tiện, dụng cụ chăn nuôi, quần áo có chứa chất mang vi rút),... nên nguy cơ lây lan mầm bệnh vào tỉnh ta rất cao nếu không có những giải pháp phòng, chống quyết liệt, đồng bộ. Đồng thời đề xuất Phương án phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam khẳng định: Việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách, cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; trong đó tập trung công tác phòng ngừa là chính nhằm ngăn chặn, không để bệnh lây lan vào tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất dự thảo Phương án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất, trong đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ như: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về diễn biến tình hình và công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời; khẩn trương tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp để chỉ đạo triển khai các công việc cụ thể; tập trung kiểm soát, ngăn ngừa mầm bệnh từ bên ngoài vào tỉnh, đồng thời kiểm tra, kiểm soát phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bên trong tỉnh, trong đó tập trung những nơi mua bán, giết mổ, tập kết, trung chuyển lợn, sản phẩm lợn, đặc biệt là sản phẩm không rõ nguồn gốc,... Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, không để phát sinh bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh./.

Minh Trung