Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị chuyên đề về hỗ trợ, tạo liên kết bền vững 
09/05/2019 
 

Sáng ngày 08/5/2019, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị chuyên đề về hỗ trợ, tạo liên kết bền vững giữa doanh nghiệp với các hộ dân thông qua HTX, THT,... trong việc sản xuất, tiêu thụ để phát triển chuỗi giá trị sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ngành nông nghiệp cùng với các các ngành, địa phương đã tích cực triển khai hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển nhiều mô hình liên doanh, liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa doanh nghiệp với các hộ dân thông qua HTX, THT, qua đó nâng cao năng xuất, chất lượng, ổn định được đầu ra của sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn như: Mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ bắp giống, măng tây, nho, nha đam, dê, cừu, heo đen,...Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam khẳng định: Việc liên doanh, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ giữa doanh nghiệp và nông dân thông qua HTX, THT,… là tất yếu để phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm. Mặc dù thời gian qua các ngành, các cấp đã tích cực hỗ trợ xây dựng một số mô hình liên doanh, liên kết đạt kết quả tốt nhưng vẫn còn nhiều vùng, khu vực sản xuất chưa xây dựng được mối liên doanh, liên kết do có những khó khăn, vướng mắc nhất định. Để duy trì và phát triển bền vững mối liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp nông dân thông qua HTX, THT,… trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, nhất là các sản phẩm đặc thù, có giá trị của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam giao các địa phương và các ngành liên quan tập trung rà soát, quy hoạch các vùng nguyên liệu sản xuất phù hợp, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và nhu cầu thị trường; tăng cường ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo bảo, chế biến sâu,... để nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng hóa, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm; triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Nhà nước để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX, THT và nông dân liên doanh, liên kết; tăng cường hỗ trợ quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp, HTX, THT,... trên thị trường thông qua các chương trình Hội chợ, triễn lãm,... Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Doanh nghiệp, HTX, THT,... tuân thủ hợp đồng ký kết, duy trì, mở rộng quy mô liên kết sản xuất trên cơ sở đảm bảo giải quyết hài hòa lợi ích giữa các bên để cùng nhau gắn kết, phát triển ngày càng ổn định, bền vững./.

Minh Trung