Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo 
08/10/2021 
 

Ngày 07/10/2021, đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc để nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021 và kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, các chỉ số tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng dự làm việc có: Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tư pháp. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, có lãnh đạo, các Trưởng phòng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.



Đồng chí Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo



Theo báo cáo trong 09 tháng đầu năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành 7/9 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đúng tiến độ đề ra. Trong năm học 2020-2021, tỷ lệ huy động trẻ mầm non 5 tuổi đến trường đạt tỷ lệ 100,6%. Tỷ lệ học sinh lớp 1, lớp 6 tuyển mới đúng độ tuổi đạt 99,9%. Tỷ lệ học sinh Tiểu học hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học cuối năm đạt  99,93%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS toàn tỉnh đạt 99,88%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 95,31%, tăng 1,86% so với năm học 2019-2020. Kỳ thi chọn Học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia đạt 15 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba, 08 giải khuyến khích).

Về công tác triển khai thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 1 năm học 2020-2021 đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 13.040 học sinh học lớp 1 ở tất cả 147 cơ sở giáo dục. Ngành Giáo dục đã bố trí đảm bảo đủ giáo viên được đào tạo, bồi dưỡng thực hiện Chương trình lớp 1, trong đó, trên 81,0% giáo viên dạy lớp 1 có trình độ đào tạo Đại học trở lên. Chất lượng giáo dục được duy trì và cải thiện. Tỷ lệ học sinh hoàn thành trở lên đối với hai môn Tiếng Việt và Toán năm học 2020-2021 cao hơn so với năm học 2019-2020 (tương ứng môn Toán 96,14%, tăng 0,36%; môn tiếng Việt 94,9%, tăng 1,06%). Tỷ lệ học sinh lớp 1 hoàn thành chương trình đạt 94,7% tăng 1,2% so với năm học 2019-2020 (93,5%).

Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản triển khai công tác cải cách hành chính theo đúng hướng dẫn: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021; phát động thi đua cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2021; thành lập Tổ giúp việc triển khai các công việc liên quan đến công tác cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền thông qua việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021. Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã tiếp nhận 153 hồ sơ; trong đó, có 149 hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn chiếm tỷ lệ 98,7%, 04 hồ sơ trong hạn giải quyết, không có hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ buổi làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành Giáo dục trong 09 tháng đầu năm 2021. Để tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ còn lại 03 tháng cuối năm 2021 và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Nguyễn Long Biên chỉ đạo toàn ngành Giáo dục tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm vượt khó, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên yêu cầu toàn ngành Giáo dục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong 03 tháng còn lại của năm 2021 và triển khai hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đến năm 2025. Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục ở 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) đạt mục tiêu đơn giản hóa 20% theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ các trục nội dung, chỉ số thành phần do Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách trong Chỉ số PAPI, PCI của tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, tham mưu sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học theo đúng Kế hoạch đề ra.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Làm tốt công tác đánh giá, phân loại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức để sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ. Triển khai thực hiện phương án chuyển xếp mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Thực hiện lộ trình nâng chuẩn trình độ được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Chủ động triển khai các giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đặc biệt đối với triển khai thực hiện chương trình đổi mới sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6; đồng thời chuẩn bị cho chương trình đổi mới sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10, trong đó, tổ chức biên soạn kịp thời tài liệu giáo dục địa phương phục vụ năm học 2022-2023./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(20/12)
(21/10)
(21/10)
(20/10)
(18/10)
(17/10)
(15/10)
(15/10)
(15/10)
(14/10)