Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên dự Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, triển khai Kế hoạch năm 2021 ngành Thông tin và Truyền thông 
26/02/2021 
 

Ngày 23/02/2021,  tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Thông tin và Truyền thông.

Năm 2020, là một năm tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện khó khăn nhiều hơn là thuận lợi, nhất là “khó khăn kép” do tác động của đại dịch bệnh Covid-19, hạn hán tiếp tục kéo dài đã ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của tỉnh; với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực cơ bản hoàn thành, công tác quản lý Nhà nước về Thông tin và Truyền thông của tỉnh giao. So với năm 2019, năm 2020 nhiều chỉ tiêu phát triển ngành có chuyển biến tích cực: Hạ tầng thông tin ngày càng hiện đại, đồng bộ, mở rộng đến toàn bộ các xã phường, hướng dẫn cho người dân sử dụng ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính; CNTT được ứng dụng hiệu quả, thúc đẩy cải cách hành chính; Thông tin, Báo chí, xuất bản hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Đặc biệt là với nỗ lực của ngành thông tin và truyền thông đã thực hiện thí điểm và khai trương Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh, thông tin mạng và điều hành đô thị thông minh của tỉnh để phục vụ yêu cầu chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; nâng cấp các ứng dụng, dịch vụ: nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh đảm bảo việc liên thông kết nối hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc; hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống phòng họp không giấy; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; Cổng/Trang thông tin điện tử; Phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng là hạ tầng chuyển phát và hạ tầng Logistic để phục vụ cho phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; Phát triển hạ tầng viễn thông là hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế số, xã hội số, phục vụ cho chuyển đổi số và phát triển chính quyền điện tử;....Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì Hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2021; đồng chí đề nghị: cùng với  phương châm hành động: “Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương – Phát triển – Tăng tốc – Hiệu quả”; ngành TTTT cần quyết liệt hơn nữa trong công tác đổi mới và tư duy hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong toàn ngành nắm rõ những khó khăn, thách thức cũng như những thuận lợi, cơ hội năm 2021 và phương châm hành động của Tỉnh năm 2021 nêu trên để thống nhất trong nhận thức và hành động; nghiên cứu tham mưu điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch ngành tích hợp chung với quy hoạch tổng thể của tỉnh về quy hoạch báo chí, bưu chính, viễn thông và hạ tầng viễn thông thụ động; Chuyển dịch bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu. Bưu chính, chuyển phát trở thành hạ tầng quan trọng của nền kinh tế số, của thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy chính quyền số, xã hội số; Chuyển dịch hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số phục vụ tiến trình chuyển đổi số; Lấy mục tiêu đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số làm trọng tâm phát triển nền tăng số để cung cấp dịch vụ theo nhu cầu, ứng dụng công nghệ mới để cung cấp dịch vụ mới cho người dân; chỉ đạo báo chí tuyên truyền đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như các nhiệm vụ quan trọng khác của Đảng và Nhà nước giao phó; .....

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(12/04)
(09/04)
(08/04)
(08/04)
(08/04)
(07/04)
(26/03)
(26/03)
(25/03)
(24/03)