Chính trị - Xã hội
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình làm việc với địa phương liên quan đến công tác ứng phó hạn trên địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam 
18/09/2020 
 

Ngày 16/9/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình, tác động và công tác ứng phó hạn trên địa bàn xã Phước Nam, huyện Thuận Nam,...Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình chủ trì buổi làm việc


Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Phước Nam báo cáo tóm tắt tình hình, tác động và công tác ứng phó hạn trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống và hoạt sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm, chủ động, đoàn kết thống nhất của cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Phước Nam, cùng với sự hỗ trợ của doanh nghiệp, đặc biệt là sự đồng hành, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong công tác ứng phó hạn (không có hộ dân nào bị thiếu nước, thiếu đói do hạn hán ; người dân chủ động dừng sản xuất tại những khu vực không đảm bảo nguồn nước tưới theo khuyến cáo ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang những cây trồng cạn, tiết kiệm nước; nhân rộng mô hình tưới nước tiết kiệm, dự trữ nguồn thức ăn, đảm bảo nước uống cho đàn gia súc nên không xảy ra hiện tượng gia súc chết do thiếu thức ăn, nước uống,...) với những giải pháp kịp thời, phù hợp, hiệu quả đã góp phần đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, an sinh xã hội và trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn,.... 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm, kết quả đạt được trong công tác ứng phó hạn của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và nhân dân xã Phước Nam thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình nhấn mạnh: Việc đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nói chung và tại các địa phương nói riêng (trong đó có xã Phước Nam), góp phần quan trọng tổ chức thành công Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán diễn ra ngày càng khốc liệt, khó lường. Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Thuận Nam chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, mặt trận đoàn thể và nhân dân xã Phước Nam tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái để tập trung triển khai toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn,… để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã đề ra, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp để ứng phó hạn, phòng chống dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả để khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo đạt được “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường giám sát, kiểm tra cơ sở nhằm nắm bắt tình hình thực tiễn để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, tuyệt đối không để người dân thiếu đối, thiếu nước sinh hoạt,.... Giao Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chủ trì, phối hợp với ngành nông nghiệp, các địa phương tổ chức quản lý, điều tiết nguồn nước đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả; trong đó ưu tiên nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, nước phục vụ cho chăn nuôi và các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, nước tưới cho các cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao,.... Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán, trong đó tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng tiết kiệm nước phù hợp, có giá trị kinh tế cao, gắn với vùng nguyên liệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định cho nhân dân, trong đó lưu ý vùng sản xuất lúa tập trung của xã Phước Nam; đồng thời tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp duy trì, phát triển đàn gia súc, tái đàn lợn trên địa bàn tỉnh nói chung và xã Phước Nam nói riêng, trong đó đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm gia súc, gia cầm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm./.

Minh Trung