Giáo dục
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ học đường và pháp luật” năm 2018 
04/10/2018 
 

Ngày 03/10/2018, tại Sở Tư pháp, Ban Tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ học đường và pháp luật” năm 2018 tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai chuẩn bị tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ học đường và pháp luật” năm 2018 (Hội thi). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh chủ trì cuộc họp.Họp Ban Tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ học đường và pháp luật” năm 2018


Tại cuộc họp, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi báo cáo tình hình, kết quả triển khai các công việc liên quan, công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ học đường và pháp luật” năm 2018.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức Hội thi nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đời sống kinh tế - xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tạo điểm nhấn để hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; cụ thể hóa nội dung Đề án đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật cho tuổi trẻ, hình thành và nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho các em học sinh và Nhân dân địa phương… Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật, tạo sự lan tỏa từ đối tượng học sinh sang các tầng lớp khác trong xã hội, góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Để việc tổ chức Hội thi đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, các huyện, thành phố tăng cường, đẩy mạnh công tác truyền thông về Hội thi, đảm bảo thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các em học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát lại các mặt công tác chuẩn bị Hội thi đảm bảo yêu cầu kỹ lưỡng, chu đáo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm trong việc tổ chức triển khai và tham gia Hội thi; lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố dành thời gian quan tâm chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị, tập luyện của Đội dự thi thuộc địa phương mình; xem đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11)…/.

Duy Minh