Kinh tế
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển thủy sản; chống chất nổ, chất độc, xung điện khai thác hải sản triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019 
21/08/2019 
 

Sáng ngày 16-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển thủy sản; Ban Chỉ đạo chống chất nổ, chất độc, xung điện khai thác hải sản để đánh giá tình hình hoạt động 8 tháng năm 2019, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo các Sở ngành và địa phương liên quan.

Thời gian qua, thực hiện chính sách tín dụng, chính sách bảo hiểm, hỗ trợ khai thác vùng biển xa theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, Nghị định 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 48/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngành Thủy sản có chuyển biến tích cực. Đến nay, có 43 dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đủ điều kiện đăng ký vay vốn tín dụng để đóng mới, nâng cấp tàu cá, với tổng dự toán 489 tỷ đồng; có 3 tàu đóng mới được hỗ trợ một lần sau đầu tư, với tổng số tiền 16,1 tỷ đồng; hỗ trợ khai thác biển xa với tổng số tiền hơn 229 tỷ đồng. Công tác quản lý tàu cá hành nghề vây rút mùng, khai thác hải sản trái phép cũng được tăng cường. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản đã thu hồi giấy phép khai thác thủy sản của 263 trường hợp tàu cá hoạt động khai thác bằng lưới vây có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định. Bắt giữ 5 đối tượng sử dụng kích điện, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ trái phép khai thác thủy sản giao cho ngành chức năng xử lý.Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp


Triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm, Ban Chỉ đạo thực hiện các chính sách phát triển thủy sản; Ban Chỉ đạo chống chất chất nổ, chất độc, xung điện khai thác hải sản chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung công tác tuyên truyền Luật Thủy sản 2017; Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU đến ngư dân biết để thực hiện; ngành chức năng chủ động phối hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản; quản lý, giám sát thường xuyên hoạt động tàu cá khi đi sản xuất trên biển, nhất là các tàu cá tham gia khai thác vùng biển xa tuân thủ theo đúng quy định; hạn chế các trường hợp trục lợi chính sách của Nhà nước.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của ngành chức năng làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các chính sách của Nhà nước về phát triển thủy sản. Thời gian tới, đề nghị các ngành, các cấp tập trung làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm và đánh giá những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách phát triển thủy sản, đề xuất hướng giải quyết. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đánh bắt vùng biển xa, động viên bà con bám biển để phát triển kinh tế gắn với bảo vệ biển đảo; tiếp tục đánh giá lại hiệu quả tàu đánh bắt xa bờ; siết chặt các hoạt động kỹ luật, kỷ cương của Nhà nước về đánh bắt xa bờ theo lộ trình, có tính toán để không làm đảo lộn cuộc sống của ngư dân. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng Đề án chuyển đổi nghề vây rút mùng để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua làm cơ sở để tổ chức thực hiện, trong đó quan tâm tới chính sách hỗ trợ tín dụng cho các chủ tàu cá họat động nghề vây rút mùng để chuyển đổi nghề hiệu quả./.

Thành Hào