Chính trị - Xã hội
 
Phiên họp thường kỳ lần thứ 27 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
28/01/2019 
 

Ngày 25/01/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 01/2019 (thường kỳ lần thứ 27). Đồng chí Trần Minh Lực, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có: đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban thuộc HĐND tỉnh và các Sở, ngành liên quan.

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự cuộc họp cho ý kiến đối với các dự thảo: Báo cáo kết quả hoạt động tháng 01/2019 và chương trình công tác tháng 02/2019; Kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, thực hiện và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn tỉnh”; danh mục Nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét thông qua năm 2019 và nghe Báo cáo tổng hợp các nội dung nổi cộm, bức xúc qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.Toàn cảnh phiên họp


Theo đó, trong tháng 01/2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra; trong đó, đã tập trung thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8; triển khai kế hoạch thực hiện chương trình giám sát, chương trình công tác trọng tâm năm 2019; tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Đối với Kế hoạch, đề cương giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, thực hiện và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn tỉnh”, lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách đã có báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý về kế hoạch, đề cương này tại cuộc họp.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất và đánh giá cao kết quả hoạt động trong tháng 01/2019; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2. Về kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn tỉnh”, đồng chí thống nhất thời gian, nội dung và đề nghị Ban Kinh tế ngân sách giúp Đoàn giám sát-HĐND tỉnh hoàn chỉnh, bổ sung một số nội dung đã góp ý để sớm ban hành trong thời gian tới. Về danh mục Nghị quyết dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét thông qua năm 2019, cơ bản nhất trí với danh mục đề nghị; bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phối hợp UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chủ động thực hiện và ban hành quy trình thực hiện nghị quyết. Đối với các nội dung nổi cộm, bức xúc qua đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X; đồng chí đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo, xem xét, tập trung giải quyết trước tết, đặc biệt là tuyên truyền, giải thích các kiến nghị, các vấn đề bức xúc của người dân. Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục giám sát, đôn đốc việc chăm lo tết cho người dân, nhất là các gia đình chính sách, các hộ nghèo./.

Thanh Bình