Chính trị - Xã hội
 
Phiên họp thường kỳ lần thứ 25 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 
02/10/2018 
 

Ngày 01/10/2018, tại Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 25 của Thường trực HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Trần Minh Lực, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp. Cùng tham dự có: đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban thuộc HĐND tỉnh, các Sở, ngành liên quan.

Tại phiên họp, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo, xin ý kiến các nội dung dự thảo: Báo cáo kết quả công tác của HĐND tỉnh, 9 tháng đầu năm, chương trình công tác trọng tâm quý IV năm 2018; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2018; Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2018.

 Toàn cảnh phiên họp

 


Theo đó, thực hiện chức năng quyết định của HĐND tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét, ban hành 18 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền địa phương, chất vấn và trả lời chất vấn; có 19 báo cáo của các Sở, ngành được giám sát tại kỳ họp thông qua xem xét các báo cáo, chất vấn và trả lời chất vấn; tổ chức 04 đợt tiếp xúc cử tri (sau kỳ họp thứ 5, trước và sau kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X và 01 đợt tiếp xúc cử tri chuyên đề). Trong 9 tháng đầu năm 2018, đã tiếp 45 lượt công dân đến phản ánh, trình bày về nội dung đơn khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 103 đơn khiếu nại; chuyển 60 đơn đến cơ quan đơn vị, cá nhân có thẩm quyền để xem xét, giải quyết; trả lời và hướng dẫn 20 đơn;…

Kết luận tại phiên họp, đồng chí  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả trong 9 tháng đầu năm 2018, nhìn chung hoạt động của HĐND tỉnh bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật và hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng tổ chức chính quyền địa phương vững mạnh; các Ban HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả; công tác giám sát, thẩm tra ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Trong thời gian đến, đồng chí đề nghị các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X, trọng tâm là tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2018 và các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp; theo dõi, dám sát, đôn đốc việc trả lời, giải quyết các kiến nghị của cử tri trên lĩnh vực phụ trách; đối với UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Minh Lực đề nghị có chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành liên quan sớm hoàn chỉnh tham mưu trình các Nghị quyết kịp thời để đảm bảo nội dung phục vụ cho kỳ họp bất thường và kỳ họp cuối năm theo danh mục đã thống nhất. Theo đó, đồng chí thống nhất kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm 2018 vào cuối tháng 10 và thời gian tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm sẽ diễn ra trong 04 ngày./.

Thanh Bình