Chính trị - Xã hội
 
Phiên họp thứ 4, Thường trực HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 
06/09/2021 
 

Ngày 06/9/2021, Thường trực HĐND tỉnh khóa XI tổ chức phiên họp thứ 4; đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan.

Phiên họp thứ 4 kỳ này, nội dung trọng tâm là đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI; xem xét, cho ý kiến đối với kết quả công tác tháng 8 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh và kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI.Đ/c Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp


Theo đó, Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI đã tổ chức thành công tốt đẹp; đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình, nội dung đề ra, công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật, ngày càng đổi mới, chất lượng, hiệu quả. Nội dung, chương trình kỳ họp được chuẩn bị đầy đủ, đúng quy định pháp luật. Chủ tọa điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt; đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao. Công tác phối hợp tổ chức kỳ họp chặt chẽ, kịp thời. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp đạt hiệu quả. Hoạt động phục vụ đảm bảo chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Đối với kết quả hoạt động tháng 8/2021, đánh giá chung, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đề ra; trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát, khảo sát, đôn đốc công tác phòng, chống dịch Covid - 19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh; tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền; tổ chức thành công kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XI; phối hợp kịp thời, chặt chẽ với UBND tỉnh trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp bảo đảm thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật; duy trì tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Các đại biểu dự phiên họp thống nhất thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, từ ngày 13 đến 17/9/2021 theo như dự kiến kế hoạch liên tịch của Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề xuất.Toàn cảnh phiên họp


Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Hậu ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh với Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các Sở, ngành trong công tác chuẩn bị, tổ chức thành công kỳ họp thứ 2; đặc biệt kỳ họp này diễn ra trong bối cảnh dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp trên cả nước; công tác phòng, chống dịch được chỉ đạo, triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Bên cạnh đó, đồng chí đã đưa ra một số tồn tại, hạn chế và yêu cầu rút kinh nghiệm để các kỳ họp sau đạt kết quả tốt hơn.

Để các kỳ họp tiếp theo đạt kết quả tốt hơn, đồng chí đề nghị Thường trực, các ban HĐND tỉnh tiếp tục kế thừa ưu điểm các kỳ họp trước, nhất là việc chọn lựa hình thức thẩm tra được các Ban thực hiện phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; tăng cường, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong việc chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp; cần thực hiện nề nếp, thống nhất quy chế, quy trình, hình thức để công tác chuẩn bị nội dung, thẩm tra tờ trình đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

Nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, đồng chí đề nghị Thường trực và các Ban HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, khảo sát, thẩm tra, xây dựng nghị quyết trình HĐND tại các kỳ họp; nâng cao chất lượng chất vấn, xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND; đổi mới nâng cao chất lượng các báo cáo thực thi nhiệm vụ của các ngành, báo cáo thẩm tra; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào kỳ họp và hoạt động của HĐND. Đối với UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị khẩn trương ban hành quyết định, kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo sớm đi vào cuộc sống; chỉ đạo các Sở, ngành khẩn trương xây dựng nội dung, chương trình, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 đảm bảo chất lượng về nội dung và thời gian theo yêu cầu; phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh tăng cường công tác khảo sát, lấy ý kiến đảm bảo chất lượng công tác thẩm tra. Đối với các nội dung cần xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần hoàn thiện sớm, gửi Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh để thẩm tra báo cáo Đảng Đoàn HĐND, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, đồng chí cơ bản nhất trí với nội dung của Kế hoạch; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh khẩn trương phối hợp Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo hình thức tiếp xúc cử tri phù hợp với tình hình dịch Covid-19; chỉ đạo Mặt trận cơ sở thường xuyên đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, chủ trì điều hành hội nghị, phân loại ý kiến, kiến nghị cử tri đảm bảo thẩm quyền, chất lượng, thể hiện mong muốn, tâm tư, nguyện vọng cử tri./.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(20/12)
(20/10)
(17/10)
(15/10)
(15/10)
(15/10)
(14/10)
(14/10)
(14/10)
(14/10)