Chính trị - Xã hội
 
Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 4/2019 
08/05/2019 
 

Ngày 07/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4/2019. Đồng chí Trần Minh Lực, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu tham dự cuộc họp cho ý kiến đối với các dự thảo: Báo cáo kết quả hoạt động tháng 4/2019 và chương trình công tác tháng 5/2019; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X; Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X.Toàn cảnh phiên họp


Theo đó, trong tháng 4/2019, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình công tác đã đề ra; trong đó, đã tập trung chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa X; tổ chức thực hiện giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về lập, phê duyệt, quản lý và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn tỉnh. Tổ chức có hiệu quả, chất lượng Hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021”.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trong tháng 4/2019. Về Chương trình công tác tháng 5/2019, đồng chí đề nghị Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, nhất là công tác chuẩn bị tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và thẩm tra các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp giữa năm 2019 (kỳ họp thứ 10) đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy trình quy định. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành tăng cường trách nhiệm, phối hợp đồng bộ với các cơ quan hữu quan trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND chuyển đến đảm bảo chất lượng để đại biểu HĐND tỉnh thông báo trả lời cử tri theo quy định; đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện trình thẩm tra các Tờ trình Nghị quyết đảm bảo thời gian thẩm tra đạt chất lượng và hiệu quả. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh tham mưu lãnh đạo bố trí hợp lý thời gian tổ chức các cuộc họp, tránh trùng với thời gian tiếp xúc cử tri để đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri

Theo đó, Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa X tổ chức từ ngày 07-14/6/2019 và kỳ họp thứ 10 sẽ bắt đầu từ ngày 03-05/7/2019, với 26 Tờ trình Nghị quyết trình thông qua tại kỳ họp./.

Thanh Bình