Kinh tế
 
Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới ven Đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận 
15/05/2020 
 

Ngày 06/5/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng( tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới ven Đầm Nại, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, quy mô lập quy hoạch Khu đô thị mới ven Đầm Nại, huyện Ninh Hải   với diện tích khoảng 422,56 ha; trong đó khu 1 (khu đô thị mới ven bờ Tây Bắc Đầm Nại thuộc xã Tân Hải và xã Hộ Hải) có diện tích khoảng 143,9 ha; khu 4 (khu đô thị vườn phát triển mới phía Tây Nam Đầm Nại, thuộc Thị trấn Khánh Hải) có diện tích khoảng 161,89 ha; khu 5 (khu nhà vườn trồng cây ăn quả, thuộc Thị trấn Khánh Hải) có diện tích khoảng 116,77 ha. Quy mô dân số khoảng từ 11.000 - 13.000 người.

Mục tiêu lập quy hoạch làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng, giải quyết nhu cầu đất ở tại xã Hộ Hải, xã Tân Hải và Thị trấn Khánh Hải; Cụ thể hóa quy định quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng như: quy hoạch sử dụng đất, tổ chức không gian kiến trúc không gian cảnh quan, cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường; đồng thời tạo quỹ đất hình thành khu đô thị mới có chất lượng tốt hơn, phát triển bền vững…

Xem chi tiết tại đây

NH