Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 
Phê duyệt dự án Mô hình công nghệ tưới nước tiết kiệm cho hộ nông dân nghèo 
26/11/2014 
 
Ngày 26/11/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND phê duyệt dự án "Mô hình công nghệ tưới nước tiết kiệm cho hộ nông dân nghèo Nam Trung Bộ tại Ninh Thuận" giai đoạn 2014-2015 do Tổ chức iDE Việt Nam tài trợ.

Xem chi tiết tại file đính kèm:

Quyết định số 2411