Giáo dục
 
Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 
14/04/2021 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Ninh Thuận trên cơ sở thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Một số bộ sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Theo đó, đối với lớp 2, có 10 SGK được phê duyệt, gồm: Tiếng Việt 2, Toán 2, Đạo đức 2, Tự nhiên và Xã hội 2, Giáo dục thể chất 2, Âm nhạc 2, Mĩ thuật 2, Hoạt động trải nghiệm 2 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam và 2 đầu sách Tiếng Anh 2 (NXB Giáo dục Việt Nam) và Tiếng Anh 2 (i-Learn Smart Start) do NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh biên soạn.

Đối với lớp 6, có 24 SGK được phê duyệt, gồm: Ngữ văn 6 tập 1, Ngữ văn 6 tập 2, Toán 6 tập 1, Toán 6 tập 2, Khoa học tự nhiên 6, Lịch sử và Địa lý 6, Công nghệ 6, Mỹ thuật 6, Giáo dục thể chất 6, Hoạt động trải nghiệm-Hướng nghiệp 6 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục Việt Nam); Ngữ văn 6 tập 1, Ngữ văn 6 tập 2, Giáo dục công dân 6, Tin học 6, Công nghệ 6, Âm nhạc 6, Mỹ thuật 6, Giáo dục thể chất 6 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục Việt Nam); Giáo dục công dân 6, Tin học 6, Âm nhạc 6 thuộc bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh). Đối với môn Tiếng Anh, có 3 đầu SGK được phê duyệt gồm: Tiếng Anh 6 (tập 1, tập 2) của NXB Giáo dục Việt Nam và Tiếng Anh 6 (i-Learn Smart World) của NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho học sinh các lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021-2022 đối với tất cả các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Anh Minh