Cải cách hành chính
 
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. 
04/11/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)
(08/06)
(01/06)
(20/01)