Cải cách hành chính
 
Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
04/12/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(23/06)
(08/06)
(01/06)
(20/01)
(23/12)
(12/12)
(29/11)
(29/11)
(29/11)
(04/11)