Thông tin đất đai
 
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận 
18/03/2019 
 
Xem chi tiết tại đây
 
Tin đã đưa
(23/03)
(11/03)
(03/03)
(02/03)
(28/02)
(15/02)
(15/02)
(22/05)
(04/04)
(04/04)