Thông tin đất đai
 
Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận 
18/03/2019 
 
Xem chi tiết tại đây