Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030 theo hướng xã hội hóa 
26/11/2019 
 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với mục tiêu “đẩy mạnh phong trào đọc sách trong xã hội, góp phần nâng cao dân trí, nâng cao năng lực tiếp nhận, vận dụng tri thức và sáng tạo của con người Việt Nam”. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa mới ban hành Kế hoạch số 4058/KH-BTTTT ngày 14/11/2019 phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2020-2030 theo hướng xã hội hóa.

Theo đó, mục tiêu chung của kế hoạch đề ra bằng nguồn xã hội hóa, tổ chức xuất bản để hình thành hệ thống tủ sách cộng đồng nhằm xây dựng và phát triển thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc sách in và sách điện tử trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên và chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc, góp phần nâng cao dân trí, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật hình thành lối sống lành mạnh trong con người, xã hội Việt Nam, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Đối với mục tiêu đảm bảo đề ra 100% địa bàn xã, phường, thị trấn có tủ sách để phục vụ nhu cầu đọc của cộng đồng. Trong đó, đạt 20% - 25% người dân ở khu vực nông thôn, 15% - 20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện cộng, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện – văn hóa xã.

Để góp phần cho công tác tuyên truyền, quảng bá phát triển văn hóa đọc đạt hiệu quả, cần xây dựng các bản tin, các chương trình giao lưu, tọa đàm, chuyên đề, phim tài liệu, phóng sự tuyên truyền, quảng bá văn hóa đọc và phát triển phong trào đọc sách. Ngoài ra xây dựng các chương trình tôn vinh những điển hình có đóng góp cho sự phát triển của sách đến cộng đồng, biểu dương các tấm gương ham đọc sách, hiếu học; các tấm gương về việc lưu giữ và phục vụ bạn đọc; lồng ghép tổ chức các hoạt động, sự kiện về văn hóa đọc vào chương trình kỷ niệm Ngày Sách Việt Nam hằng năm ở từng địa phương./.

BTL