Giáo dục
 
Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh 
12/12/2009 
 

Sáng ngày 12/12/2009, tại Trường Cao Đẳng sư phạm Ninh Thuận, Hội đồng thẩm định thành lập các trường cao đẳng, đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thẩm định Đề án thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận

Ông Nguyễn Văn Ngữ-Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo Phó chủ tịch Hội đồng thẩm định làm trưởng đoàn, các thành liên là lãnh đạo: Vụ Giáo dục Đại học, Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Tổ chức-Biên chế Bộ Nội vụ, Vụ Khoa học Giáo dục tài nguyên và Môi trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính. Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh có Hiệu trưởng Trịnh Trường Giang, hiệu phó Nguyễn Lê Hưng. Về phía tỉnh Ninh Thuận có ông Trương Xuân Thìn Bí thư Tỉnh, ông Chamaléa Bốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh uỷ và lãnh đạo một số sở có liên quan cùng tham dự buổi thẩm định. Tại buổi thẩm định, Đoàn đã nghe đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh trình bày tóm tắt các nội dung chính của Đề án, ý kiến khẳng định của Bí thư Tỉnh uỷ về sự cần thiết phải hình thành Phân hiệu Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh và nhu cầu đào tạo của tỉnh, đồng thời Đoàn đã kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục-đào tạo hiện có của Trường Cao Đẳng sư phạm Ninh Thuận.

 

Cho đến nay, Ninh Thuận chưa có cơ sở đào tạo trình độ đại học, việc thành lập cơ sở đào tạo đại học tại tỉnh Thuận nhằm đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và tạo điều kiện học tập thuận lợi cho con em nhân dân lao động, trong đó có con em đồng bào các dân tộc ít người trong tỉnh là nhu cầu bức thiết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh. Trong khi chuẩn bị các điều kiện tiến tới thành lập trường đại học tại Ninh Thuận, phương án hợp lý thành lập cơ sở đào tạo đại học Ninh Thuận là thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận. Phân hiệu có nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học cho tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh cực Nam Trung bộ, đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân lao động và chuẩn bị các điều kiện để hình thành trường Đại học Ninh Thuận trong tương lai. Phân hiệu được thành lập, sinh viên của Ninh Thuận và các tỉnh lân cận có cơ hội được học tập tại tỉnh nhà càng lớn. Phân hiệu sẽ đáp ứng nhu cầu học tập tại chỗ của sinh viên thuộc nhiều ngành và chuyên ngành khác nhau, cho nhiều đối tượng khác nhau. Cán bộ sau khi đào tạo sẽ làm việc ở tỉnh nhà, tránh hiện tượng sau khi học xong, sinh viên không trở về địa phương công tác. Đồng thời còn giảm bớt kinh phí cho người học, tăng thêm nguồn thu cho xã hội, tạo điều kiện cho con em nông dân, công nhân và người nghèo có thêm cơ hội để học đại học. Trước mắt, Phân hiệu sử dụng một số cơ sở vật chất của Trường Cao Đẳng sư phạm Ninh Thuận (01 văn phòng làm việc, một số phòng học cố định). Về lâu dài, Phân hiệu sẽ được đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo nhằm đảm bảo phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học nhiều ngành học trong tương lai. Địa điểm quy hoạch xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận thuộc thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.

 

Sau khi nghe trình bày của đại diện lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, ý kiến của Bí thư Tỉnh uỷ, các sở ngành liên quan và kết quả kiểm tra thực tế, các thành viên Hội đồng thẩm định đã nhất trí cao với Đề án thành lập Phân hiệu Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận. Thay mặt Đoàn thẩm định, ông Nguyễn Văn Ngữ kết luận hồ sơ đề nghị thành lập Phân hiệu Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận đảm bảo các yêu cầu theo quy định, đủ cơ sở thống nhất đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục của trường Trường Cao Đẳng sư phạm Ninh Thuận đảm bảo hỗ trợ tốt cho  công tác đào tạo của Phân hiệu Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận. Đồng thời, ông đề nghị Trường Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh sớm hoàn chỉnh Đề án, trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ động phối hợp với Trường Cao Đẳng sư phạm Ninh Thuận để tổ chức tốt công tác đào tạo của Phân hiệu trong quá trình hoạt động.

 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ cảm ơn Đoàn thẩm định và khẳng định việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận là việc làm rất cần thiết, được Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận đồng tình ủng hộ. Phân hiệu được thành lập là cơ hội tốt đối với sự nghiệp đào tạo phát triển nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Ninh Thuận. Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn với sự quyết tâm của Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, sự quan tâm của Đoàn thẩm định liên Bộ và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận sẽ thành lập và đưa vào hoạt động trong năm 2010, đây là cơ sở đào tạo đại học đầu tiên tại địa bàn Ninh Thuận, là nền móng để thành lập Trường Đại học Ninh Thuận sau này.

Sỹ Sơn