Chính trị - Xã hội
 
Phấn đấu Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Ninh Thuận năm 2019 đạt trên 80,0% 
21/08/2019 
 

Ngày 20/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp phân tích và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) tỉnh Ninh Thuận năm 2018. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Ninh Thuận. Cùng tham dự có các đồng chí là đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Thuế tỉnh, BHXH tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp phân tích và đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số SIPAS tỉnh Ninh Thuận năm 2018

 

Chỉ số SIPAS 2018 là một trong những kênh cung cấp thông tin rất quan trọng và cần thiết, giúp tỉnh Ninh Thuận có thể đánh giá thực trạng việc cung ứng dịch vụ hành chính công của tỉnh; từ đó, giúp các cơ quan, đơn vị và địa phương xác định được các tồn tại trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ quan, đơn vị và địa phương để tìm ra giải pháp khắc phục phù hợp hơn. Qua phân tích Chỉ số SIPAS năm 2018 của tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế cơ bản như sau: Chỉ số hài lòng chung về sự phục vụ hành chính của tỉnh Ninh Thuận là 77.40%, giảm 5.4% so với năm 2017, thấp hơn mức chung của cả nước 5.59%; xếp vị thứ 49/63 tỉnh, thành phố, giảm 26 bậc so với năm 2017 (23/63).

Nhằm cải thiện Chỉ số SIPAS trong năm 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam chỉ đạo các Sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch khắc phục và định hướng những công việc trọng tâm, tập trung tạo sự bứt phá trong năm 2019 nhằm hướng Chỉ số SIPAS đến sự ổn định, bền vững của nền hành chính hiện đại; tập trung công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, tuyên truyền về Chỉ số SIPAS và các chỉ số khác bằng nhiều hình thức với nội dung phong phú, thiết thực; chú trọng tuyên truyền về sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, địa phương; học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cách làm hay và nhân rộng những mô hình làm tốt trong công tác cải cách hành chính nhằm tạo sự chia sẻ, đồng thuận của xã hội và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp để tỉnh Ninh Thuận cùng với cả nước chung tay xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, trách nhiệm, thân thiện và hiệu quả; yêu cầu các Sở, ngành trọng điểm (ngành Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư) và các địa phương có giải quyết nhiều thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp rà soát kỹ các quy trình, thủ tục còn phức tạp, chưa cập nhật để đơn giản hóa, bổ sung, sửa đổi hoàn thiện theo quy định; bố trí nhân lực có chuyên môn, trình độ, đạo đức và năng lực giải quyết công việc; thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của công chức, viên chức; kiểm tra các thủ tục đã giải quyết và có biện pháp chấn chỉnh và giải quyết triệt để công chức, viên chức nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp; và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và địa phương. Coi trọng sự tận tụy phục vụ chuyên môn, đạo đức công vụ của công chức, viên chức nhà nước với quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Ninh Thuận năm 2019 trên 80,0%./.

Nguyễn Anh Minh