Thông tin đấu thầu
 
Thông báo Nộp hồ sơ đăng ký lựa chọn Doanh nghiệp thực hiện dự án: Nạo vét, đắp đập suối La La phục vụ chống hạn tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam 
19/08/2021 
 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Nam thông báo tổ chức lựa chọn doanh nghiệp thực hiện Dự án: Nạo vét, đắp đập suối La La phục vụ chống hạn tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam

TẢI CHI TIẾT TẠI ĐÂY