Kinh tế
 
Nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 
11/11/2019 
 

Theo đánh giá của UBND tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội trong tháng 10 và 10 tháng năm 2019 tiếp tục duy trì ổn định; sản xuất ở tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là thu ngân sách có bước tăng trưởng khá cao. Chính quyền các cấp tiếp tục nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Tuy nhiên, trên lĩnh vực kinh tế vẫn còn một số hạn chế nhất định, đó là, khó khăn trong việc giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo có ảnh hưởng đến hiệu quả của các dự án; tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư phát triển vẫn còn thấp; công tác giải phóng mặt bằng các dự án còn gặp khó khăn, nguồn thu từ đất đã được chỉ đạo rốt ráo với nhiều giải pháp nhưng kết quả đạt thấp...Trước những thuận lợi và khó khăn trên, trong những tháng cuối năm, toàn tỉnh cần tập trung cao độ, đề ra những giải pháp đột phá hơn nữa để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2019. Công nhân Công ty TNHH Thông Thuận-Chi nhánh Ninh Thuận phân loại mặt hàng tôm xuất khẩu. Ảnh: V.Miên

Theo đó, cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 9- 2019 của Chính phủ; kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ 3 tháng cuối của năm 2019. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả và tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp để hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong năm.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tập trung chỉ đạo sâu sát kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019; tiếp tục thực hiện chuyển đổi cây trồng, sản xuất cánh đồng lớn vụ mùa. Duy trì hiệu quả các liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo nước cho sản xuất, chăn nuôi và sinh hoạt; tăng cường phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là phòng dịch tả lợn châu Phi. Chỉ đạo công tác quản lý tàu thuyền, sản xuất và hỗ trợ ngư dân khai thác; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để khắc phục các tồn tại hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu. Rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch năm 2019, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm đạt mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể và hợp tác xã kiểu mới. Triển khai các phương án phòng, chống giảm nhẹ thiên tai những tháng cuối năm 2019 có hiệu quả.

Trên lĩnh vực tài chính và đầu tư, tập trung triển khai hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trên cơ sở đó, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 đạt hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ có hiệu quả, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các đề án, công trình, dự án trọng điểm: Đề án xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước; đầu tư hạ tầng đấu nối truyền tải để giải tỏa công suất các dự án điện gió, điện mặt trời; đẩy nhanh tiến độ bổ sung Trung tâm điện lực Cà Ná vào Quy hoạch điện lực quốc gia (điện VII) điều chỉnh. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường; đẩy mạnh hoạt động chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại nhất là vào thời điểm Tết Nguyên đán. Tăng cường công tác quảng bá du lịch, quản lý chất lượng các điểm đến, tuyến du lịch, nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng, bảo đảm phát triển bền vững.

 


Nông dân xã Lợi Hải (Thuận Bắc) chăm sóc cây nho. Ảnh: Phan Bình

Song song đó, lĩnh vực tài nguyên và môi trường cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tăng cường quản lý thị trường bất động sản; đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá đất để tăng thu ngân sách từ đất; hoàn thiện điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của các huyện; xây dựng kế hoạch thu hồi đất năm 2020; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các vi phạm; nghiên cứu các giải pháp hạn chế rác thải nhựa, khuyến khích sử dụng các vật liệu thân thiện môi trường. Tiếp tục tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng các dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, cấp bách (đường cao tốc Bắc Nam, dự án hồ chứa nước sông Than,...) trên địa bàn tỉnh.

An sinh xã hội, tiếp tục làm tốt công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ cho người có công, không để còn người có công cách mạng thuộc đối tượng là hộ nghèo; tập trung kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo đảm bảo đúng quy định. Chủ động giám sát, tích cực phòng chống dịch bệnh, triển khai quyết liệt các biện pháp khống chế bệnh sốt xuất huyết, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; triển khai các hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện tốt hơn nữa, đó là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt công tác thanh tra theo kế hoạch; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo ngay tại địa phương. Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh, phòng, chống, trấn áp các loại tội phạm, đẩy mạnh tấn công triệt phá các băng nhóm tội phạm; đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm...

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân, tin rằng sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, để đạt được kết quả cao nhất về các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 đã đề ra

 

Theo Baoninhthuan.com.vn