Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Ninh thuận :Tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 
25/04/2019 
 

Trong 02 ngày 25 và 26/4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm đào tạo - Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tổ chức khóa tập huấn hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho 50 cán bộ công chức của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương phụ trách về ISO.

Tại khóa tập huấn, các học viên sẽ được chuyên gia của Trung tâm đào tạo - Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng giới thiệu những kiến thức chung về TCVN ISO 9001:2015 của  Bộ Khoa học và Công nghệ; Hướng dẫn kỹ năng chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ TCVN ISO 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; Đánh giá và phân tích thực trạng của hệ thống ISO hiện tại; …

Thông qua khóa tập huấn nhằm tạo điều kiện cho công chức của các Sở, ngành tiếp cận dần để chủ động chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

NH