Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Ninh Thuận tập huấn “Thông tin Khoa học và Công nghệ trong thời đại công nghiệp 4.0” 
21/09/2018 
 

Ngày 20/9/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia tổ chức lớp tập huấn “Thông tin Khoa học và Công nghệ trong thời đại công nghiệp 4.0” cho 50 cán bộ công tác tại các Sở: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Pháp triển Nông thôn; Phòng Kinh tế Hạ tầng các huyện, thành phố và các tổ chức hoạt động Khoa học và Công nghệ đến tham gia tập huấn.

Tại lớp tập huấn, Ông Nguyễn Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ - Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia đã trình bày, giới thiệu đến các học viên Khái quát về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; Các xu thế phát triển Khoa học và Công nghệ; Việt Nam với Cách mạng Công nghiệp 4.0…

Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm tuyên truyền rộng rãi và nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Qua đó, giúp địa phương có những cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động, tiến hành điều chỉnh chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn phát triển các sản phẩm chủ lực sản phẩm cạnh tranh chiến lược phù hợp với xu hướng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0./.

Nhật Hoàng