Chính trị - Xã hội
 
Ninh Thuận long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 
11/06/2018 
 

Sáng ngày 11/6/2018, UBND tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018). Tham dự buổi Lễ có đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên thường vụ tỉnh ủy qua các thời kỳ, đại diện Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; đại diện Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; cán bộ hưu trí cao cấp; lãnh đạo các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố; lãnh đạo các doanh nghiệp địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; cùng đại biểu là các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực...Các đại biểu dự lễ

 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khẳng định ý nghĩa to lớn, giá trị sâu sắc của Lời kêu gọi thi đua ái quốc trong suốt 70 năm qua. Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

 Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn

 

Trong những năm qua, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống yêu nước, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Ninh Thuận giàu đẹp, văn minh. Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng, tỉnh Ninh Thuận đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương thành đồng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, Huân chương giải phóng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, 13 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 503 bà mẹ được phong danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 18,8%/năm; thu ngân sách từ 33,3 tỷ đồng vào năm 1992 đã tăng lên 2.088 tỷ đồng vào năm 2016. Năm 2017 đạt 2.263 tỷ đồng (đạt 68% lần so với năm 1992). Tỉnh ta vinh dự được Nhà nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 2012, Phan Rang - Tháp Chàm trở thành thành phố loại 2 năm 2015.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được xác định trong các lĩnh vực chủ yếu sau: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thi đua phát triển kinh tế nhanh và bền vững; Thi đua xây dựng và phát triển văn hoá - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; Thi đua giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng vững mạnh; Thi đua xây dựng, củng cố hệ thống chính trị; Thi đua thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho cho 6 thầy thuốc tiêu biểu trong ngành Y tế và danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2017 cho 2 nhà giáo tiêu biểu trong ngành Giáo dục đào tạo.

 Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng danh hiệu
Thầy thuốc ưu tú và Nhà giáo ưu tú

Nhân dịp này UBND tỉnh đã tặng Cờ Thi đua cho 35 tập thể và Bằng khen cho 35 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận./.

 Các hình ảnh trao cờ Thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh tại Lễ kỷ niệm

Trà My