Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Ninh Thuận: khóa đào tạo “quản lý đồng bằng ngập lũ và nước mưa” 
27/02/2019 
 

Sáng ngày 26/02/2019, Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các Dự án ODA ngành nước phối hợp với Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi khí hậu (CEWAREC) tổ chức khóa đào tạo “quản lý đồng bằng  ngập lũ và nước mưa” trong khuôn khổ dự án “Quản lý nguồn nước tổng hợp và phát triển đô thị trong mối liên hệ với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Ninh Thuận” do Chính phủ Bỉ tài trợ. Tham dự khóa đào tạo có 30 học viên đến từ các Sở, ngành, các huyện trong tỉnh.

Khóa đào tạo diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 26/2 đến 27/2/2019), nội dung khóa học được xoay quanh những vấn đề về đô thị và hệ thống quy hoạch đô thị tại Việt Nam; diễn biến thời tiết mưa và hiện tượng khí hậu cực đoan ở các khu đô thị Việt Nam ứng với các kịch bản Biến đổi khí hậu năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch phát triển đô thị nhạy cảm nước trong điều kiện Biến đổi khí hậu….

Sau khóa học, các học viên không chỉ được trang bị thêm những kiến thức bổ ích tổng quan về Quy hoạch phát triển đô thị mà còn nâng cao hiểu biết về các giải pháp khả năng ứng phó Biến đổi khí hậu để thực hiện công tác quy hoạch, quản lý đô thị và các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, nâng cao tính chống chịu với nước tại địa phương ./.

NH