Chính trị - Xã hội
 
Ninh Thuận: Tổ chức Lễ phát động thi đua bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 
17/09/2021 
 

Sáng ngày 17/9/2021, Ủy ban nhân dân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ phát động thi đua bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 đợt 2 trên địa bàn tỉnh. Buổi lễ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại các điểm cầu cấp tỉnh, 07 huyện, thành phố và 65 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại điểm cầu cấp tỉnh, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh chủ trì buổi lễ phát động. Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; các điểm cầu địa phương có Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp và Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng các cấp.

Qua sơ kết đợt 1 (từ ngày 01/9/2021 đến ngày 10/9/2021), phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được hưởng ứng sâu rộng, tạo được sự đồng thuận, thu hút tập thể, cá nhân từ các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể đến toàn thể Nhân dân tích cực, tự nguyện chủ động tham gia thực hiện; từng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thôn, khu phố và từng hộ gia đình tích cực ủng hộ phong trào thi đua giữ vững được “vùng xanh” trên toàn địa bàn. Sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình một cách sáng tạo, trách nhiệm và hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua thực hiện khẩn trưởng, nghiêm túc; đặt biệt là qua 10 ngày thi đua quyết liệt các huyện đã giữ vững được vùng xanh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm từ “Vùng cam” lên cơ bản phủ kín “Vùng xanh”; nhiều xã, phường, thị trấn chuyển từ “Vùng cam” lên “Vùng vàng” hoặc từ “Vùng vàng” lên “Vùng xanh”. Tuy nhiên vẫn còn hạn chế: Phong trào thi đua được phát động trong thời gian giãn cách xã hội, việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch từng lúc, từng nơi chưa thực hiện nghiêm; một số người dân vẫn còn đi lại, không thực hiện đúng quy định 5K; việc triển khai, thực hiện phong trào thi đua của một vài địa phương chưa kịp thời; công tác tuyên truyền chưa thật sự tốt, còn nhiều người dân chưa hiểu hết được tác dụng của việc thiết lập vùng xanh, việc khai báo y tế…

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc,” thay mặt Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã phát động thi đua bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; theo đó, đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị, tổ chức, cơ quan, đoàn thể, các địa phương và toàn thể Nhân dân tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm:

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 4604/KH-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh” an toàn, gắn với tinh thần chỉ đạo “lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện” đảm bảo đúng thực chất, hiệu quả. Triển khai quyết liệt các giải pháp an toàn, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh nhằm sàng lọc, hướng đến mục tiêu mở rộng các “vùng xanh”, từng bước thu hẹp các vùng phong tỏa hoặc vùng nguy cơ cao, tiến tới kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, xây dựng địa bàn an toàn COVID-19, không có F0, phấn đấu mục tiêu đến tháng 10/2021 cả tỉnh là “vùng xanh”.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thư ngỏ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ; làm cho cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp, các ngành và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nắm rõ tinh thần “chống dịch như chống giặc” và xác định mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đẩy mạnh thi đua trong cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, chủ động, sáng tạo, linh hoạt áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết. Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo chỉ huy, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại các xã, phường, thị trấn; kịp thời có các hình thức động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm nếu buông lỏng quản lý, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Tuyên truyền phong trào thi đua đến mọi người dân biết, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn xã hội và cùng tham gia thực hiện; tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, hiểu và vận dụng được kiến thức phòng, chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình, xã hội, góp phần không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng dân cư sinh sống, đặc biệt là thi đua chung tay bảo vệ “vùng xanh” an toàn, tạo điều kiện để từng bước khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh trong trạng thái “bình thường mới”.


Sau buổi lễ phát động, các huyện, thành phố đồng loạt tổ chức ra quân tuyên truyền, cổ động thi đua bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn./.

Phương Dung 
Tin đã đưa
(20/12)
(27/10)
(27/10)
(26/10)
(26/10)
(24/10)
(22/10)
(22/10)
(21/10)
(21/10)