Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Ninh Thuận: Tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 
15/03/2019 
Các đại biểu tham dự  Hội nghị tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018

Ngày 15/3/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 cho đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh

Tại hội nghị các đại biểu được nghe triển khai, hướng dẫn: Quyết định số 63/QĐ-TTCP, ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017”; Phương pháp đánh giá, chấm điểm phòng, chống tham nhũng…

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương. Đồng thời, phát hiện và nhân rộng những điển hình tốt trong công tác phòng, chống tham nhũng; nâng chất lượng thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng./.

NH