Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Ninh Thuận: Tập huấn, triển khai sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 
03/07/2020 
 

Ngày 3/7/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Cổ phần Sách thiết bị Miền Nam – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức lớp tập huấn về bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 1 cho giáo viên cốt cán dạy lớp 1 năm học 2020-2021 của 67 trường/148 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã lựa chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”.


Toàn cảnh lớp tập huấn bồi dưỡng sách giáo khoa lớp 1 cho giáo viên cốt

cán dạy lớp 1 năm học 2020-2021

Tham gia lớp tập huấn, có hơn 100 giáo viên là Tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán lớp 1 của các trường lựa chọn Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Trong 01 ngày tập huấn, các giáo viên sẽ được các chuyên gia của Nhà xuất bản Giáo dục hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa mới - Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”cho đội ngũ giáo viên cốt cán dạy lớp 1 năm học 2020-2021. Nội dung tập huấn tập trung vào các vấn đề như: Cấu trúc sách giáo khoa, học liệu bổ trợ của bộ sách; hướng dẫn sự đổi mới, cách triển khai của phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá học sinh qua các phương pháp dạy học tích cực, tập trung tổ chức các hoạt động học của học sinh, phát triển năng lực học sinh; hướng dẫn sử dụng học liệu điện tử trong quá trình giảng dạy…Qua đây, giúp các giáo viên hiểu rõ, nắm vững hơn về bố cục, nội dung, định hướng phương pháp giảng dạy trong năm học 2020-2021./.

NH