Giáo dục
 
Ninh Thuận: Công nhận mới 06 trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 
25/05/2020 
 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã ký ban hành các Quyết định công nhận mới 06 trường phổ thông trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1. Trong số 06 trường phổ thông có 03 trường Trung học phổ thông, gồm: Ninh Hải, Tôn Đức Thắng và Phan Chu Trinh thuộc huyện Ninh Hải; 03 trường Tiểu học, gồm: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Phước Thành B, huyện Bác Ái, Trường Tiểu học Từ Tâm 1, huyện Ninh Phước và Trường Tiểu học Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. Thời hạn công nhận nhà trường đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ ngày 25-5-2020 theo quy định tại Thông tư số 17 và 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22-8-2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.Trường THPT Ninh Hải, huyện Ninh Hải được công nhận đạt chuẩn quốc gia
mức độ 1 trong 5 năm kể từ ngày 25-5-2020


Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 136/314 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó: Khối giáo dục phổ thông có 116/227 trường, đạt tỷ lệ bình quân là 51,1%, trong đó: cấp tiểu học có 77/144 trường đạt tỷ lệ 53,5%; cấp Trung học cơ sở là 32/62 trường đạt tỷ lệ 51,6%; cấp Trung học phổ thông 7/21 đạt tỷ lệ 33,3% và Khối giáo dục mầm non có 20/87 trường đạt tỷ lệ 23,0%./.

Nguyễn Anh Minh