Văn hóa
 
Ninh Thuận: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Xuân Vĩnh thăm, chúc mừng Tết Ramưwan 2020 
22/04/2020 
 

Ngày 21/4/2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Ban, ngành có liên quan đến thăm và chúc Tết Ramưwan năm 2020 gia đình các chức sắc, cán bộ người Chăm theo đạo Bà Ni, Islam trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm gia đình các chức sắc: ông Thành Thanh Tâm, Trưởng Ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam; ông Imưm Từ Công Dư, Phó Chủ tịch Hội đồng Sư cả Hồi giáo Bà Ni tỉnh; gia đình các đồng chí: Thành Chiểu, Nguyên Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; Phú Văn Trạng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Ninh Hải; Nguyễn Chế Quốc Tuấn, Phó Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đạo Văn Rớt, Phó Giám đốc Sở Công thương; Thành Công Thử, Trưởng Cơ quan thường trú Thông Tấn xã Việt Nam tại Ninh Thuận.  Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết Ramưwan 2020 gia đình đ/c Thành Chiểu
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết Ramưwan 2020 gia đình đ/c Đạo Văn Rớt
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết Ramưwan 2020 gia đình đ/c Nguyễn Chế Quốc Tuấn
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết Ramưwan 2020 gia đình ông Từ Công Dư
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết Ramưwan 2020 gia đình đ/c Phú Văn Trạng
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết Ramưwan 2020 gia đình ông Thành Thanh Tâm
Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc Tết Ramưwan 2020 gia đình đ/c Thành Công Thử


Tại những nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi sức khỏe các vị chức sắc, gia đình và chúc vui đón Tết Ramưwan năm 2020 vui tươi, đầm ấm; thông qua các vị chức sắc, cá nhân các đồng chí cán bộ vận động bà con ăn Tết trong an toàn, tiết kiệm và hưởng mùa Tết vui vẽ, hạnh phúc, thành đạt, nhiều may mắn và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh; đồng thời, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ bà con làm kinh tế, xây dựng nông thôn mới, khắc phục, vượt qua khó khăn hạn chế thấp nhất bị thiệt hại do thiên tai, hạn hán gây ra…./.

Phương Dung