Giáo dục
 
Ninh Thuận: Học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 02/03/2020 
28/02/2020 
 

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có Công văn số 558/UBND-VXNV ngày 28-02 cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học 01 tuần (từ ngày 02/03/2020 đến ngày 08/03/2020); riêng học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên toàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 02/03/2020.

Việc đề xuất cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở trên toàn tỉnh đi học trở lại, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 06-03.

 Giáo viên đang tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường và trang thiết bị dạy học chuẩn bị đón các em học sinh đến trường


Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thống nhất việc dạy-học bù cho các cấp học bảo đảm theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 theo quy định tại Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 27-02-2020; đồng thời chỉ đạo công tác chuẩn bị vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn; chuẩn bị nước sát khuẩn hoặc nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng tại những vị trí thuận lợi cho học sinh và giáo viên sử dụng; tập huấn cho giáo viên, nhân viên nhà trường quy trình phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị Báo Ninh Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong Nhân dân về những mô hình tốt, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường trước, trong và sau khi học sinh trở lại trường./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(17/06)
(09/06)
(05/06)
(26/05)
(25/05)
(21/05)
(08/05)
(05/05)
(29/04)
(26/04)