Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Ninh Sơn tập huấn sử dụng phần mềm TD.Office 
20/05/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, qua đó triển khai chương trình chứng thư số, văn bản điện tử trong hệ thống hành chính huyện Ninh Sơn – Từ ngày 11/5 đến 14/5/2020, tại trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, UBND huyện Ninh Sơn phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông Ninh Thuận mở 07 lớp tập huấn sử dụng phần mềm TD.Office (quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp).

Tham gia tập huấn có hơn 215 học viên là lãnh đạo cơ quan, đơn vị cấp huyện, các trường học, UBND 8 xã - thị trấn, đối tượng làm công tác quản trị hệ thống, văn thư lưu trữ, công tác tham mưu - tổng hợp, chuyên viên văn phòng.  Báo cáo viên là chuyên gia đang công tác tại Trung tâm Công nghệ Thông tin của Sở Thông tin-Truyền thông Ninh Thuận.

Các học viên tiếp thu cách đăng nhập phần mềm, những phần chính của màn hình làm việc, cách đổi mật khẩu, tìm hiểu các nút lệnh sử dụng. Từ đó, nhận biết được giao diện chung, trang chủ, phần trợ giúp; những thủ thuật xử lý văn bản điện tử, như: thống kê, in ấn, báo cáo, xử lý văn bản, thu hồi văn bản đã chuyển, theo dõi giải quyết văn bản, tra cứu văn bản hoặc tra cứu dữ liệu các năm, v.v ...

Thông qua phần mểm TD.Office , Lãnh đạo sử dụng thủ thuật công nghệ để giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn trong cơ quan; đồng thời kiểm tra, soát xét nhiệm vụ cần thực hiện hoặc cần phối hợp giữa các bộ phận, đối tác liên quan ngoài cơ quan và cấp trên.

Qua lớp tập huấn, học viên hiểu rõ tiện ích khi sử dụng phần mềm TD.Office giúp hỗ trợ toàn diện công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, chuyên viên trong cơ quan, đơn vị. Đây là lớp tập huấn nghiệp vụ thiết thực để áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, xử lý hồ sơ công vụ; hướng đến hình thành kỹ năng tác nghiệp văn bản điện tử của cán bộ, công chức, viên chức trong nền hành chính thời công nghệ 4.0./.

Xuân Đính (Ninh Sơn)