Kinh tế
 
Nhìn lại một năm thực hiện công tác kinh tế đối ngoại của tỉnh 
24/12/2019 
 

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, với phương châm “chủ động, tích cực phát huy môi trường thuận lợi cho phát triển và hội nhập quốc tế”, hoạt động đối ngoại năm 2019 của tỉnh ta đã có những hình thức đa dạng, linh hoạt. Việc kết hợp huy động tốt các nguồn lực bên ngoài, đẩy mạnh hội nhập quốc tế đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thích ứng với mức liên kết kinh tế, thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế của tỉnh và nâng cao chất lượng, đời sống nhân dân.

Trong năm qua, nhân các chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Chính phủ tại Nhật Bản, Liên Bang Nga và Thái Lan, UBND tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc phát triển tổ hợp dự án khí điện tại Cà Ná (Thuận Nam) với Công ty JERA ASIA (Nhật Bản) và Công ty TNHH Đầu tư và Công nghệ A&A của nước ta; Tập đoàn Novatek (Nga); Tập đoàn phát triển năng lượng Gulf (Thái Lan). Việc ký kết thỏa thuận quốc tế của tỉnh đảm bảo tuân thủ đúng các nguyên tắc, trình tự, quy định của pháp luật; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch và có nhiều hoạt động nhằm tăng cường xúc tiến đầu tư du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương Ninh Thuận. Kết quả hoạt động kinh tế đối ngoại đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) của tỉnh ước đạt 13,18% (kế hoạch tăng 10-11%), GRDP bình quân đầu người 50,4 triệu đồng (kế hoạch 46-47 triệu đồng). Đặc biệt, tranh thủ các nguồn vốn ODA (hỗ trợ phát triển chính thức) và FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài), tỉnh ta tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện hiệu quả các dự án về môi trường, năng lượng tái tạo, du lịch.


Các kỹ sư nước ngoài thi công các trụ điện gió của Trung Nam Group tại xã Bắc Phong (Thuận Bắc).  Ảnh: Văn Nỷ

Trước hết là các dự án ODA, trên địa bàn tỉnh hiện có 15 dự án ODA đang thực hiện với tổng vốn 4.413,5 tỷ đồng, trong đó 12 dự án được chuyển tiếp từ năm 2018 và 3 dự án mới thuộc chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Cụ thể là: Dự án “Thu trữ nước dưới đất để phát triển nông lâm nghiệp nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển tăng trưởng xanh bền vững trên vùng đất khô hạn ven biển (tổng vốn là 94,56 tỷ đồng, trong đó 84,56 tỷ đồng là vốn ODA)”; Dự án “Hệ thống thủy lâm kết hợp để phòng chống hoang mạc hóa và thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận Nam (189 tỷ đồng, trong đó 169,13 tỷ đồng vốn ODA) ”; Dự án “Hồ sinh thái Kiền Kiền, Thuận Bắc (254,3 tỷ đồng, trong đó 144,53 tỷ đồng vốn ODA)”.

Về thực hiện các dự án FDI, UBND tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án công trình phong điện Việt Nam Power số 01 của Công ty Palatial Global Inc với tổng vốn đăng ký 1.700 tỷ đồng (tương đương 77,27 triệu USD), chiếm 15,5% tổng vối đầu tư các dự án được quyết định đầu tư cả tỉnh. Đáng chú ý trong năm có trên 10 lượt đoàn nhà đầu tư nước ngoài đến tỉnh tìm hiểu cơ hội đầu tư FDI, quan tâm đến các lĩnh vực tiềm năng thế mạnh của địa phương. Trên cơ sở các dự án đã được chấp nhận chủ trương, ký kết hợp tác đầu tư ở các lĩnh vực năng lượng tái tạo, du lịch, dự kiến sắp tới sẽ có thêm 2 dự án hoàn thành thủ tục và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 157,7 triệu USD, đó là dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại 3 và 4 của Công ty Cổ phần Điện gió Đầm Nại và Công ty The Blue Circle.

Có thể khẳng định trong công tác đối ngoại, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại tỉnh theo đúng phương châm “Trọng thị, hữu nghị, hợp tác, an toàn và tiết kiệm”. Tính đến ngày 31-10-2019, có 91 lượt đoàn, với 448 lượt người nước ngoài thuộc cơ quan đại diện ngoại giao của các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến tỉnh ta công tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế, tham quan, triển khai và thực hiện dự án. Phát huy kết quả đạt được, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại, đặc biệt là hoạt động kinh tế đối ngoại của địa phương, trong thời gian tới tỉnh ta tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh; cải cách hành chính; làm tốt công tác thu hút đầu tư FDI và sử dụng nguồn vốn ODA. Tập trung khai thác hiệu quả hợp tác cấp độ địa phương với các đối tác, doanh nghiệp đã có và tích cực xây dựng, ký kết các thỏa thuận mới, qua đó mở rộng thị trường, tranh thủ các nguồn lực về vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý… từ các đối tác nước ngoài cho đầu tư phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.

Với quyết tâm thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề xuất các bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Ngoại giao cung cấp các thông tin về các xu hướng kinh tế, thương mại, thị trường xuất khẩu…; các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đã và đang chuẩn bị ký kết giữa Việt Nam và các đối tác nước ngoài trên trang thông tin điện tử và các hình thức khác. Đặc biệt là tạo điều kiện hỗ trợ cho tỉnh ta được tiếp cận các thông tin về định hướng, kế hoạch và tiêu chí tài trợ của các nhà cung cấp vốn ODA tiềm năng nhằm thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn viện trợ.

Theo baoninhthuan.com.vn