Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh 
07/10/2020 
 

Ngày 02-10-2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh thuận.

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm học 2020 -2021 cần kịp thời theo dõi đưa tin tuyên truyền sâu rộng về đổi mới và phát triển giáo dục đào tạo, truyền thông về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới và các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền các hoạt động lớn của ngành Giáo dục, những tấm gương người tốt, việc tốt, tập thể điển hình của ngành Giáo dục trong phong trào thi đua yêu nước các cấp; tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

LTHN