Kinh tế
 
Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ Động lực cho doanh nghiệp phát triển 
26/07/2019 
 

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) đến năm 2020, trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh ta đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp, tạo điều kiện cho DN phát triển thuận lợi.

Trong chuỗi thành tích đạt được, nổi lên là việc UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của DN. Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành 16 Quyết định công bố 307 TTHC các cấp, trong đó có 185 thủ tục công bố mới, 2 thủ tục sửa đổi, bổ sung, 120 thủ tục thay thế; đồng thời rà soát, gỡ bỏ 142 thủ tục đã bị thay thế, bãi bỏ, bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, UBND còn ban hành 15 Quyết định công bố danh mục 1.087 TTHC của 15 sở, ngành thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Nhờ đó, thời gian giải quyết một số thủ tục được rút ngắn so với quy định. Trong đó, thời gian giải quyết thủ tục thành lập DN được rút ngắn còn 1,4 ngày (giảm 1,6 ngày) và cấp đăng ký thay đổi còn 1,1 ngày, giảm 1,9 ngày (thời gian quy định 3 ngày). Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư xuống còn 30 ngày (quy định 35 ngày); giảm thời gian tiếp cận điện năng còn 24 ngày (giảm 11 ngày); cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng xuống còn 15 ngày; rút ngắn thời gian kiểm soát thủ tục thanh toán qua Kho bạc nhà nước từ 7 ngày xuống còn 3 ngày; thời gian kê khai thủ tục tham gia bảo hiểm bắt buộc đối với DN xuống dưới 48 giờ (mục tiêu 49 giờ).

Công ty Cổ phần Dệt may Quảng Phú (Ninh Sơn) sản xuất hiệu quả, tạo việc làm cho lao động địa phương. Ảnh: V.M

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cũng được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh có 416 dịch vụ công đã triển khai cung cấp mức độ 3 và 4. Trong đó, lĩnh vực đăng ký DN có 60/60 thủ tục đạt tiêu chuẩn dịch vụ công mức độ 4, đạt 100% (vượt 70% so mục tiêu Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ). Đặc biệt, để giúp các DN tiếp cận nguồn vốn, trong 6 tháng các ngân hàng đã tạo điều kiện cho 1.191 DN vay với tổng dự nợ 7.520 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cuối năm 2018, chiếm 37,1% tổng dư nợ. Quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa đang bảo lãnh cho 7 DN vay với số tiền 26,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị đã kịp thời giải quyết thủ tục hoàn thuế cho 39/41 lượt DN, với tổng số tiền 1.523,8 tỷ đồng, đạt 99,4% tổng số tiền đề nghị hoàn thuế; ưu tiên bố trí kế hoạch vốn thanh toán các công trình hoàn thành với tổng vốn trên 769,4 tỷ đồng, góp phần giải quyết khó khăn về vốn cho các DN xây lắp.

Nhằm đảm bảo cơ hội kinh doanh cho DN, UBND tỉnh còn chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định tại Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn DN tuân thủ các thủ tục, quy định của pháp luật theo hướng minh bạch, thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho DN, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức 33 hội nghị chuyên đề, đối thoại với tổng số trên 1.850 lượt DN, nhà đầu tư tham gia. Riêng trong 6 tháng năm 2019 đã tổ chức 2 hội nghị đối thoại chuyên đề về lĩnh vực thủy sản, chuyển đổi sử dụng đất rừng và lĩnh vực năng lượng, với tổng số trên 450 lượt DN, nhà đầu tư tham gia. Ngay sau các hội nghị, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện. Đến nay, có 7/7 nhóm vấn đề kiến nghị cơ bản đã được giải quyết và có 13 kiến nghị qua Chuyên mục hỏi - đáp trực tuyến đã được các sở, ngành trả lời, hướng dẫn thực hiện theo quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh còn chỉ đạo rà soát các quy hoạch để điều chỉnh, bổ sung kịp thời, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo, đã trình phê duyệt quy hoạch điện lực tỉnh và hoàn thiện quy hoạch điện mặt trời đến năm 2020; đồng thời, kiến nghị và được Chính phủ đồng ý chủ trương cho phép tỉnh Ninh Thuận được thụ hưởng chính sách giá mua điện mặt trời đến năm 2020, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các DN tiếp cận nguồn lực và cơ hội đầu tư.

Nhờ có chính sách ưu đãi nên nhiều dự án điện mặt trời được đầu tư tại tỉnh ta. Ảnh: Văn Nỷ

Thực hiện chính sách hỗ trợ DN khởi nghiệp, trong 6 tháng đầu năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Công ty Cổ phần Misa tiếp tục hỗ trợ tặng miễn phí Phần mềm kế toán cho các DN thành lập mới, nâng tổng số đến nay có 321 DN được tặng phần mềm, với tổng giá trị 946,9 triệu đồng; phát hành 300 cuốn tài liệu hướng dẫn DN. Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi 1.800 văn bản hướng dẫn một số quy định cơ bản về thuế, nhằm giúp các DN nắm bắt, thực hiện đúng các thủ tục về đăng ký DN, đăng ký thuế theo quy định. Công tác hỗ trợ DN tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong 6 tháng đã hỗ trợ 4 DN vay 18 tỷ đồng lãi suất 0%, để dự trữ hàng hóa phục vụ Chương trình bán hàng bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời tổ chức 1 Hội chợ Thương mại cho trên 70 DN, cơ sở kinh doanh tham gia...

Nhờ triển khai thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, đến nay có thể nói, hoạt động của cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc cả về phát triển số lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2019 đã có 240 DN thành lập mới với vốn đăng ký 2.092 tỷ đồng, tăng 10,1% số DN so cùng kỳ, nâng tổng số DN đang hoạt động đến ngày 15-6-2019 có 3.089 DN với tổng vốn đăng ký 47.560 tỷ đồng (bình quân 15,4 tỷ đồng/DN, tăng 1,6 lần so với năm 2015). Để tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ phát triển DN theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng giảm đầu mối thực hiện, giảm thủ tục giải quyết, giảm thời gian chờ đợi của DN, nhà đầu tư. Đồng thời, tăng cường vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị để thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị của DN. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị của DN thông qua Chuyên mục hỏi - đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Duy trì tổ chức Hội nghị gặp mặt DN định kỳ hằng tháng để trao đổi, nắm bắt tình hình hoạt động, nghe các DN, nhà đầu tư phản ánh, hiến kế, kiến nghị các vấn đề khó khăn, vướng mắc, qua đó có biện pháp hỗ trợ, giải quyết kịp thời cho DN.


 

 

Theo Baoninhthuan.com.vn