Kinh tế
 
Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ: Động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà 
23/03/2021 
 

Xác định Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trên nhiều mặt, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành cụ thể hóa và triển khai thực hiện chương trình nghiêm túc. Đặc biêt đã ban hành Chương trình hành động số 232-Ctr/TU về thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, các chính sách được triển khai kịp thời, qua đó đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn, chiến lược, tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm, đột phá của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy nhanh sự phát triển của tỉnh, nhất là chủ trương xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước có nhiều khởi sắc, đúng hướng, góp phần biến những khó khăn, thách thức trở thành động lực phát triển.

Trung Nam Group huy động trang thiết bị, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Cảng

tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1. Ảnh: Văn Nỷ

Đáng kể là tỉnh đã chủ động xây dựng trình phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035; Quy hoạch phát triển điện mặt trời Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030 quy mô 10.476 MW và được Chính phủ đồng ý chủ trương bổ sung Tổ hợp điện khí Cà Ná vào Quy hoạch điện lực quốc gia đã tạo làn sóng đầu tư mới vào lĩnh vực này. Kết quả, đến cuối năm 2020 có 36 dự án điện gió, điện mặt trời, với tổng công suất 2.700 MW vận hành thương mại, phát điện trên 4 tỷ kWh. Các dự án Thủy điện tích năng Bác Ái 1.200 MW được đẩy nhanh tiến độ xây dựng; dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná 1.500 MW đang hoàn tất thủ tục để tổ chức khởi công.

Cùng với đó, tỉnh đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương lập Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Ninh Chữ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Hiện nay ngành Xây dựng đang lập nhiệm vụ quy hoạch, trong đó xác định Ninh Chữ là trung tâm và bổ sung các Khu du lịch Bình Tiên - Vĩnh Hy, Cà Ná - Mũi Dinh là các vệ tinh thuộc Khu du lịch quốc gia. Khu sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao An Hải (Ninh Phước) và Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phước Tiến (Bác Ái) cũng được cập nhật vào phát triển chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược.

Tuyến đường ven biển Khu du lịch Bình Tiên - Vĩnh Hy. Ảnh: Duy Anh

Những kết quả đạt được thể hiện việc áp dụng chủ trương, chính sách tại Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ để chuyển hướng chiến lược sang phát triển năng lượng tái tạo là đột phá, là hướng đi đúng đắn, tạo động lực thúc đẩy nhanh sự phát triển của tỉnh. Kinh tế - xã hội có bước phát triển, tạo được sức bật mới, vị thế của tỉnh được nâng lên. Trong năm 2019 và năm 2020, tỉnh thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước (2019 đạt 13,9%, 2020 đạt 12,17%), trong đó lĩnh vực công nghiệp-xây dựng đóng góp gần 11% vào tăng trưởng chung, riêng năng lượng tái tạo đóng góp hơn 9%. Thu ngân sách về đích trước 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra.

Tuy vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ phát sinh một số vướng mắc về thể chế Luật Quy hoạch, chuyển đổi đất rừng, thủ tục đầu tư hạ tầng truyền tải điện để giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo; còn nhiều đề án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt... Nguyên nhân tồn tại được Tỉnh ủy xác định chủ yếu là do năng lực chỉ đạo, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Trung ương vào thực tiễn ở một số lĩnh vực có mặt còn hạn chế; tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ mới phát sinh còn lúng túng; công tác phối hợp trong thực thi nhiệm vụ có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp trong thời gian tới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 115/NQ-CP của Chính phủ trên tinh thần khẩn trương, thiết thực, coi trọng công tác tuyên truyền, gặp gỡ đối thoại với người dân, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc cả về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Khẩn trương xây dựng hoàn thành Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó tích hợp đầy đủ quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực liên quan, nhất là năng lượng tái tạo, điện khí, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, để định hướng phát triển, khai thác tốt nhất các tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt và phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đã được Chính phủ hỗ trợ; tiếp tục tranh thủ, tận dụng tốt cơ hội, nguồn lực đầu tư công theo cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh; thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án động lực như: Cảng tổng hợp Cà Ná, Tổ hợp điện khí Cà Nà, các dự án điện gió, điện mặt trời đã có trong quy hoạch, Thủy điện tích năng Bác Ái, các dự án du lịch ven biển có quy mô lớn...

Theo Baoninhthuan.com.vn