Chính trị - Xã hội
 
Nghị quyết Thông qua Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
20/05/2020 
 
 
Tin đã đưa
(04/06)
(03/06)
(03/06)
(02/06)
(02/06)
(01/06)
(29/05)
(29/05)
(29/05)
(29/05)