Kinh tế
 
Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp 
12/09/2018 
 

Ngày 23/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định mới và bãi bỏ một số quy định tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký thành lập, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và chuyển đổi hộ kinh doanh, như: không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, trong nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. Đồng thời, bãi bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính đối với trường hợp đăng ký giảm vốn điều lệ và bãi bỏ quy định doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Bên cạnh đó, Nghị định quy định cụ thể hồ sơ thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, bao gồm bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế và các giấy tờ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.

Ngoài ra, Nghị định sửa đổi quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Thông tin công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Nghị định số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2018 và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (tại địa chỉ: chinhphu.vn).

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận