Kinh tế
 
UBND tỉnh họp nghe báo cáo việc xây dựng bảng giá các loại đất kỳ 2020-2024 
13/02/2020 
 

Ngày 11-2, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc xây dựng bảng giá các loại đất kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo đề xuất của đơn vị tư vấn, việc xây dựng bảng giá các loại đất kỳ 2020-2024 được thực hiện bằng phương pháp điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, qua xem xét giá đất được đề xuất vẫn còn tồn tại một số yếu tố không khách quan dẫn đến sự chênh lệch về giá khá cao giữa một số khu vực trong tỉnh và các vùng giáp ranh, nên cần thiết phải xây dựng lại bảng giá đất mới cho hợp lý.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành chức năng cũng như đơn vị tư vấn cần rà soát, xây dựng lại bảng giá đất tại các địa phương vì qua xem xét việc xây dựng bảng giá đất còn mang tính chủ quan, định lượng. Để xây dựng bảng giá đất mang tính khách quan, hợp lý, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng cần phải dựa vào một số nguyên tắc căn bản như: Việc xây dựng bảng giá đất phải tuân thủ theo các quy định của Chính phủ; phải dựa vào tình hình biến động của các loại đất hiện nay, đặc biệt là tại các khu vực bị tác động của dự án; việc xây dựng phải dựa trên giá trị thực tế chứ không dựa trên giá đất thị trường; việc đề xuất cần dựa trên mặt bằng chung về phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, giá trị gia tăng mới mà khu vực có đất mang lại. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương để làm rõ hoàn chỉnh bảng giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn; các sở, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các phương pháp xác định giá đất để có một khung giá đất đúng quy định. Riêng việc xây dựng giá đất thương mại, dịch vụ, cần sớm tham mưu triển khai thực hiện; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn gấp rút hoàn thành khung giá đất để trình lên UBND tỉnh, Tỉnh ủy thông qua.

 

(Theo Nguồn “baoninhthuan.com”)