Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 
15/07/2018 
 

          Chiều ngày 11/07 vừa qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Thuận Nam tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

            6 tháng đầu năm, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã giải ngân các chương trình tín dụng được 63,114 tỷ đồng, tăng 17,462 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó  vốn cho hộ nghèo vay là 8,140 tỷ đồng, hộ cận nghèo 7,526 tỷ đồng, hộ thoát nghèo 30,625 tỷ đồng, giải quyết  việc làm 1,290 tỷ đồng, học sinh sinh viên 1,922 tỷ đồng, vùng khó khăn 8,242 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường 5,218 tỷ đồng, xây dựng nhà ở theo chương trình 167 và 33 của Chính phủ 100 triệu đồng và đi xuất khẩu lao động 50 triệu đồng, nâng tổng dư nợ đến ngày 30/6/2018 lên 217,965 tỷ đồng, tăng 23,593 tỷ đồng so với đầu năm; Qua nguồn vốn vay đã giúp cho các đối tượng vay đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế, tạo thêm việc làm mới, từng bước vươn lên thoát nghèo… 

6 tháng cuối năm 2018, Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục giải ngân các nguồn vốn cho vay theo chương trình như: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch vệ sinh môi trường...Phấn đấu nợ quá hạn giảm dưới 0,13%; tỷ lệ thu lãi đạt từ 100% trở lên; huy động tiết kiệm đạt 100% chỉ tiêu giao và xử lý rủi ro do nguyên nhân khách quan được kịp thời tránh bỏ sót,…

Thanh Triều- Đài TT Thuận Nam