Văn hóa
 
Năm 2018 là “Năm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hoạt động về kinh doanh du lịch” 
12/03/2018 
 

Ngày 12/3/2018, Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; tham dự cuộc họp có các thành viên trong Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh và đại diện Hiệp hội du lịch tỉnh.

Với chủ đề năm 2017 là “Năm quản lý Nhà nước về du lịch” nên các sở, ngành, địa phương đã tập trung tham mưu, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo nên du lịch tỉnh nhà có sự phát triển và chuyển biến rõ nét; công tác truyền thông, quảng bá về hình ảnh du lịch Ninh Thuận ngày càng mạnh mẽ và đi vào chiều sâu; tích cực tham gia các sự kiện du lịch lớn trong cả nước cũng như quốc tế; công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách và vệ sinh, an toàn thực phẩm được quan tâm; trong năm đã thu hút 1,9 triệu lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 12,4% so cùng kỳ, đạt 108,8% kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt 61 ngàn lượt, tăng 10,91%; khách nội địa hơn 1,8 triệu lượt, tăng 11,79% so với cùng kỳ năm trước… Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 883 tỷ đồng, tăng 17,73% cùng kỳ, đạt 101,5% kế hoạch. 

Tuy nhiên, phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch hiệu quả chưa cao; cơ sở hạ tầng, các dịch vụ lưu trú còn thiếu và chậm phát triển; nguồn nhân lực du lịch thiếu và yếu; chất lượng dịch vụ và chất lượng các điểm đến chưa tốt; các dự án du lịch chậm triển khai, chậm tạo ra năng lực mới; chưa tháo gỡ kịp thời cho các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư trên địa bànToàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Bình Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Du lịch trong thời gian qua. Năm 2018 là “năm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các hoạt động về kinh doanh du lịch”, với quan điểm giữ gìn, bảo tồn những nét đẹp thiên nhiên ban tặng gắn với bảo vệ môi trường; ngành Du lịch tỉnh đề ra chỉ tiêu: thu hút 2,1 triệu lượt khách; doanh thu du lịch đạt 1.000 tỷ đồng. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá về du lịch; nghiên cứu, tham mưu đề xuất hình thành tour du lịch tâm linh trên địa bàn tỉnh; kết nối phát triển du lịch với phát triển nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng truyền thông nâng cao nhận thức của xã hội chung tay phát triển du lịch, nhất là tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia làm du lịch; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hiệp hội du lịch…

Văn Tiến