Lịch công tác
 
Lịch công tác tuần thứ 35/2018 (từ ngày 27/8 đến ngày 31/8/2018) 
24/08/2018 
 

1. Thứ hai (27/8/2018):
- Sáng: Dự kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Hỗn hợp VN-Ấn Độ đến hết ngày 28/8 (Chủ tịch);
            Làm việc với Bộ KHĐT về KH phát triển KT-XH và đầu tư công 2019 (đ/c Hậu);
            Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 28/8/2018 (đ/c Bình);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

2. Thứ ba (28/8/2018):
- Sáng:  Dự HN ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan đảng (đ/c Nam);
            Họp Tổ công tác hỗ trợ khó khăn cho DN và xử lý các DA chậm tiến độ (đ/c Hậu).

- Chiều: Nghe BC xử lý dự án tôm bố mẹ Hùng Vương HVB (đ/c Nam);
            Làm việc với Sở Công thương về rà soát nhiệm vụ chỉ đạo 2018 (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (29/8/2018):   
- Sáng:  Kiểm tra thực hiện NQ 02/TU tại BTV Huyện ủy Bác Ái (Chủ tịch);
            Dự Tổng kết năm học 2017-2018 (đ/c Bình);
            Nghe BC xử lý các dự án điện gió chậm tiến độ (đ/c Hậu);
            Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

- Chiều: Kiểm tra thực hiện NQ 02/TU tại BTV Huyện ủy Ninh Sơn (Chủ tịch);
            Dự làm việc Thường trực Tỉnh ủy với Hội Liên hiệp VHNT tỉnh (đ/c Bình);
            Làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh về giám sát các kiến nghị của cử tri (đ/c Nam);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (30/8/2018):
- Sáng:  Dự HN biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi lúc 7 giờ 30 (đ/c Bình);
             Dự Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đảng bộ (CT và PCT).

- Chiều: Dự Hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đảng bộ (CT và PCT).

5. Thứ sáu (31/8/2018):            
- Sáng:  Kiểm tra thực hiện NQ 02/TU tại BTV Huyện ủy Thuận Bắc (Chủ tịch);
            Nghe BC công tác chuẩn bị HN quảng bá xúc tiến DL và Lễ hội vang nho (đ/c Bình);
            Làm việc với các huyện thành phố xây dựng danh mục DA kêu gọi đầu tư (đ/c Hậu);
            Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Nam).

- Chiều: Làm việc tại cơ quan (chủ tịch);
            Nghe BC tình hình triển khai dự án Trường chuyên Lê Quý Đôn (đ/c Bình);
            Làm việc với các huyện thành phố xây dựng danh mục DA kêu gọi đầu tư (đ/c Hậu).

Lịch tuần 35