Lịch công tác
 
Lịch công tác tuần thứ 21/2018 (từ ngày 21/5 đến ngày 25/5/2018) 
18/05/2018 
 

1. Thứ hai (21/5/2018):
- Sáng:  Đ/c Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh;
            Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 23/5/2018;
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam, đ/c Hậu).

- Chiều: Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
            Làm việc với Viện Nghiên cứu Bông và Phát triển NN Nha Hố (đ/c Nam);
            Họp xử lý một số vụ việc tại xã Cà Ná (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (22/5/2018):
- Sáng: Thông qua các tờ trình tại kỳ họp HĐND giữa năm 2018 lúc 7 giờ (CT và PCT);
           Đ/c Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri (sáng: phường Kinh Dinh, chiều: phường Đạo Long);
           Làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới lúc 10 giờ (Chủ tịch);
           Kiểm tra tình hình khai thác thủy sản theo EC (đ/c Nam);
           Nghe BC kết quả thẩm tra, xác minh các vụ việc khiếu nại của công dân (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp thông qua KH tham dự triển lãm Korensk Kursk tại Nga lúc 16 giờ (Chủ tịch);
            Nghe báo cáo GPMB dự án Tân Mỹ và xử lý dự án Muối Quán Thẻ (đ/c Nam);
            Kiểm tra cơ sở (đ/c Hậu).

3. Thứ tư (23/5/2018):    
- Sáng: Dự họp Ban chỉ đạo diễn tập KVPT huyện Thuận Nam, Ninh Phước (Chủ tịch);
            Nghe báo cáo tiến độ các dự án điện mặt trời (đ/c Hậu);
            Làm việc tại cơ quan (đ/c Nam).

- Chiều: Trao QĐ chủ trương đầu tư dự án Cảng biển Cà Ná lúc 13 giờ 30 (CT, đ/c Nam);
             Dự tiếp xúc cử tri tại phường Mỹ Hải (Chủ tịch);
             Làm việc với Cục hàng hải về quy hoạch chi tiết Cảng biển Cà Ná (đ/c Nam);
             Nghe BC phương án tuyến giao thông phục vụ thi công dự án điện MT (đ/c Hậu).

4. Thứ năm (24/5/2018):
- Sáng: Đ/c Chủ tịch dự tiếp xúc cử tri (sáng: phường Đài Sơn, chiều: phường Thanh Sơn);
            Đ/c Bình dự tiếp xúc cử tri (sáng: xã Nhơn Hải, chiều: xã Tri Hải);
            Dự Hội nghị chuyên đề về phát triển chăn nuôi (đ/c Nam);
            Dự Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Sư đoàn PK 377 tại Cam Ranh (đ/c Hậu).

- Chiều: Kiểm tra tiến độ triển khai dự án CRSD (đ/c Nam);
            Đi công tác ngoài tỉnh (đ/c Hậu).

5. Thứ sáu (25/5/2018):       
- Sáng: Họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lúc 7 giờ (CT và PCT);
           Dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2021 (CT, đ/c Bình);
           Làm việc với Đoàn công tác của AFD lúc 9 giờ 30 (Chủ tịch);
           Dự kỷ niệm 72 năm ” Ngày truyền thống phòng chống thiên tai” VN (đ/c Nam);
           Dự Hội nghị ”gặp gỡ Châu Âu tại Hà Nội (đ/c Hậu).

- Chiều: Kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Nam);
            Dự Tọa đàm 72 năm ” Ngày truyền thống phòng chống thiên tai” VN (đ/c Bình).

Tệp đính kèm