Lịch công tác
 
Lịch công tác tuần thứ 20/2013 (từ ngày 13/5 đến ngày 17/5/2013) 
09/05/2013 
 

1. Thứ hai (13/5):      
- Sáng:   Chủ tịch, đ/c Đại làm việc tại cơ quan;
              Dự Hội thảo Quốc tế về địa chất khoáng sản tại Vũng Tàu (đ/c Hòa);
              Họp Ban chỉ đạo chính sách về nhà ở tỉnh (đ/c Nghị);

- Chiều:   Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);  
              Làm việc với BQL khai thác các cảng cá lúc 13h45 (đ/c Nghị); 
              Họp Hội đồng xử lý vàng bạc tạm giữ lúc 15h (đ/c Nghị); 
              Đc/ Đại làm việc tại cơ quan.

2. Thứ ba (14/5):   
- Sáng:   Làm việc với Đoàn Giám sát của Tỉnh ủy về đầu tư XDCB (Chủ tịch). 
              Đ/c Hòa đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 15/5;
              Đi kiểm tra cơ sở về công tác quản lý đất đai và xây dựng cả ngày (đ/c Nghị); 
              Dự Hội nghị hiến máu nhân đạo (đ/c Đại).

- Chiều:  Chủ tịch, đ/c Đại làm việc tại cơ quan;

3. Thứ tư (15/5):
- Sáng:   Dự làm việc với Đoàn ĐBQH tỉnh về tình hình KT-XH (Chủ tịch, đ/c Nghị);
              Họp BTC giải bóng đá U21 quốc tế (đ/c Đại).

- Chiều: Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam lúc 16h (Chủ tịch); 
             Làm việc với NHNN tỉnh về hạng mức tín dụng Cty XK nông sản (đ/c Nghị); 
            Họp BCĐ Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH (đ/c Đại).

4. Thứ năm (16/5):
- Sáng: Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở;
            Đ/c Hòa, đ/c Đại làm việc tại cơ quan;
            Làm việc với Công ty Bia Sài Gòn- Ninh Thuận (đ/c Nghị).

- Chiều: Chủ tịch, đ/c Đại làm việc tại cơ quan;
            Họp đối thoại các hộ khiếu nại (đ/c Hòa); 
            Đ/c Nghị đi công tác ngoài tỉnh.

5. Thứ sáu (17/5):
- Sáng: Chủ tịch đi kiểm tra cơ sở;
           Họp giải quyết P.A giá đất 2 tuyến đường HTLÔ, NVC và NTMK (đ/c Hòa);  
           Dự Hội nghị triển khai các văn bản mới về xây dựng tại TP.HCM (đ/c Nghị);
           Họp BCĐ Ngày hội văn hóa dân tộc Rắclay (đ/c Đại).

- Chiều: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

Tệp đính kèm