Lịch công tác
 
Lịch công tác tuần thứ 17/2018 (từ ngày 23/4 đến ngày 27/4/2018) 
20/04/2018 
 

1. Thứ hai (23/4/2018): 
- Sáng:   Làm việc với BXD Năng lực (Chủ tịch).  
                Họp thường trực BCĐ thực hiện Chương trình hỗ trợ về nhà ở (đ/c Bình).
                Kiểm tra nhiễm mặn khu vực sản xuất tôm giống Ninh Hải (đ/c Nam).
                Dự HN trực tuyến toàn quốc về GP tổng thể thúc đẩy xuất khẩu (đ/c Hậu).

- Chiều: Họp Thường trực tỉnh ủy (Chủ tịch).
                Họp xét chọn NĐT thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn, khu thương mại, căn hộ
               
du lịch tại phường Mỹ Hải (đ/c Bình).  
                Kiểm tra công trình cấp nước sinh hoạt (đ/c Nam).
                Nghe báo cáo quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo hướng xã hội hóa; 
               
chương trình phát triển năng lượng tái tạo; (2) nghe báo cáo kết quả kiểm tra 
               
hoạt động cấp phép địa lý kinh doanh xăng dầu (đ/c Hậu).

2. Thứ ba (24/4/2018):

 - Sáng:  Dự HN BTV tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình).
                Đ/c Nam đi kiểm tra cơ sở.

                Nghe báo cáo GP tăng thu ngân sách trong lĩnh vực CN-XD (đ/c Hậu).

 - Chiều: Dự HN BTV tỉnh ủy (Chủ tịch, đ/c Bình).

                 Đ/c Nam đi kiểm tra cơ sở.
                 HN kết thực hiện CT23-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về TTXD (đ/c Hậu).

  
3. Thứ tư (25/4/2018):
                 Nghỉ lễ ngày giổ tổ Hùng Vương (Chủ tịch, các PCT).

4. Thứ năm (26/4/2018):
- Sáng:  Họp BCĐ phát triển kinh tế phía Nam (Chủ tịch, đ/c Nam, đ/c Hậu).
               Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 27/4.

- Chiều: Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018 (Chủ tịch, đ/c Nam, đ/c Hậu).

                      Làm việc với Tập đoàn Mishubishi, lúc 15h30 (đ/c Hậu).

         
5. Thứ sáu (27/4/2018): 
- Sáng:  Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 28/4.
               Nghe báo cáo, xử lý vướng mắc liên quan đến QH nhà nuôi chim Yến (đ/c Nam)
               Đ/c Hậu đi kiểm tra cơ sở.

- Chiều: Đ/c Nam làm việc tại cơ quan.
                Dự lễ ký kết ủy thác Quỹ BLTD (đ/c Hậu)

Lịch tuần 17-2018