Lịch công tác
 
Lịch công tác Tuần thứ 48.2018 (Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11/2018) 
23/11/2018 
 


    1. Thứ hai (26/11/2018): 
    
- Sáng:    HN Cán bộ chủ chốt quy hoạch nhân sự BCH TW lúc 7 giờ 30 (CT và PCT);
                
    Họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 lúc 8 giờ 30 (CT và PCT);
                    
Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 26/11/2018.
    
- Chiều:   Họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 (CT và PCT).


    2. Thứ ba (27/11/2018):
    
- Sáng:    Dự HN Tổng kết 10 năm thực hiện NQ 26-NQ/TW về tam nông tại HN (Chủ tịch);
                
    Dự HN Tổng kết 10 năm thực hiện NQ 26-NQ/TW tại đầu cầu tỉnh (đ/c Nam);
                     Nghe BC đánh giá hiệu quả nhà máy cấp nước Cà Ná – Phước Nam (đ/c Hậu);
                    
Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình).
    
- Chiều:    Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (các Phó chủ tịch).

    3. Thứ tư (28/11/2018):   
    
- Sáng:     Dự Hội nghị Tỉnh ủy về công tác cán bộ lúc 7 giờ 30 (CT và PCT);
                     
Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lúc 9 giờ (CT và PCT).
    
- Chiều:    Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (CT và PCT).

    4. Thứ năm (29/11/2018): 
    
- Sáng:    Đ/c Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh;
                     
Làm việc với UBND xã Phước Kháng về tình hình kinh tế - xã hội (đ/c Bình);
                    
Họp nghe BC Đề án mỗi xã một sản phẩm (đ/c Nam);
                    
Làm việc với Đoàn Giám sát HĐND về thu hồi, GPMB các dự án (đ/c Hậu).
    
- Chiều:   Dự HN ”Xây dựng lối sống, phong cách văn hóa con người Ninh Thuận” (đ/c Bình);
                     Họp xử lý tình hình ANTT tại Trạm thu phí Cà Ná (đ/c Nam).
                    
Kiểm tra cơ sở (đ/c Hậu).

    5. Thứ sáu (30/11/2018):                    
    
- Sáng:    Dự HN Tổng kết ”Dự án MTBV các TP duyên hải” tại Q. Bình (Chủ tịch);
     
               Dự Lễ phát động Tháng hành động phòng chống HIV/AIDS lúc 6 giờ 30 (đ/c Bình);
                    Dự HN Ban Chấp hành Tỉnh đảng bộ đánh giá thực hiện nhiệm vụ 2018 (các PCT).
    
- Chiều:   Dự HN Ban Chấp hành Tỉnh đảng bộ đánh giá thực hiện nhiệm vụ 2018(các PCT).


    ***** LICH CONG TAC TUAN THU 48.2018.pdf


                                                 ---------------------------------------------------

(TH)