Lịch công tác
 
Lịch công tác Tuần thứ 39.2018 (Từ ngày 24/9 đến ngày 28/9/2018)-(Điều chỉnh) 
21/09/2018 
 


    1. Thứ hai (24/9/2018): 
    
- Sáng:   Chủ tịch đi công tác ngoài tỉnh đến sáng ngày 26/9.
                  Đ/c Bình đi công tác ngoài tỉnh hết ngày 24/9.                
                  
Đ/c Nam đi công tác ngoài tỉnh.
                  
Dự HN trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH 2019 (đ/c Hậu). 
    
- Chiều:  Nghe BC tình hình triển khai thực hiện Nghị định 67 và 17 (đ/c Nam). 
                  Làm việc với huyện Thuận Nam về danh mục kêu gọi đầu tư các DA (đ/c Hậu). 

    2. Thứ ba (25/9/2018):
    
- Sáng:   Dự khai giảng HN bồi dưỡng kỹ năng TCD, giải quyết KNTC (đ/c Bình).
                  Kiểm tra sản xuất vụ Mùa và công tác ứng phó hạn, cả ngày (đ/c Nam).
                  
Làm việc với Trường ĐH Harvard (đ/c Hậu).  
    
- Chiều:  Làm việc với Sở GDĐT về triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018 - 2019 (đ/c Bình).
                  Làm việc với huyện Ninh Hải về danh mục kêu gọi đầu tư các DA (đ/c Hậu).

    3. Thứ tư (26/9/2018):     
    - Sáng:   Nghe BC tình hình thực hiện DA Khu DL tâm linh Yên tử Phương Nam (đ/c Bình). 
                  Đ/c Nam đi kiểm tra cơ sở.
                  Làm việc với Sở Xây dựng (đ/c Hậu).
    - Chiều:  Đ/c Bình, đ/c Nam làm việc tại cơ quan.
                  Làm việc với huyện Ninh Phước về danh mục kêu gọi đầu tư các DA (đ/c Hậu).

    4. Thứ năm (27/9/2018): 
    
- Sáng:   Chủ tịch làm việc tại cơ quan.
                  Kiểm tra tiến độ các DA: Quế Mi, Hoàn Mỹ (đ/c Bình). 
                  
Làm việc với Cty Bạch Đằng về DA đường sắt Đà Lạt-Tháp Chàm (đ/c Nam).
                  Đối thoại khiếu nại (đ/c Hậu). 
    
- Chiều:  Nghe BC PA QH, kiến trúc các DA của Cty CP Crystal Bay (CT, các PCT). 


    5. Thứ sáu (28/9/2018):              
    
- Sáng:   Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (Chủ tịch, các PCT).
    
- Chiều:  Chủ tịch, đ/c Bình, đ/c Nam làm việc tại cơ quan.
                  
Họp giải quyết Khiếu nại (đ/c Hậu)./.


    **** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 39.2018                                     ______________________________________
                       

(TH)