Lịch công tác
 
Lịch công tác Tuần thứ 34.2018 (Từ ngày 20/8 đến ngày 24/82018) 
17/08/2018 
 

    1. Thứ hai (20/8/2018): 
    
- Sáng:   Dự HN Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của BCT (CT và PCT).
    
- Chiều:  Họp Thường trực Tỉnh ủy (Chủ tịch);
                  Làm việc tại cơ quan (các phó chủ tịch).

    
2. Thứ ba (21/8/2018):
    
- Sáng:   Làm việc với Cty Vịnh NT về đầu tư đường dây 500kv lúc 7 giờ (CT, đ/c Hậu);   
                  
Kiểm tra thực hiện NQ 02/TU tại BTV Huyện ủy Ninh Hải (Chủ tịch);
                  
Kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trọng điểm (đ/c Nam);
                  
Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình).          
    
- Chiều:  Làm việc với Đoàn Kiểm tra theo QĐ 93-UBKT Tỉnh ủy (Thành viên BCS Đảng).

    3. Thứ tư (22/8/2018):     
    
- Sáng:   Họp Ban Cán sự Đảng lúc 7 giờ;
                  Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch.
    
- Chiều:  Kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 02/TU tại xã Vĩnh Hải (Chủ tịch);
                  
Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình);
                  
Họp giao ban Thường trực HĐND tỉnh tháng 8/2018 (đ/c Nam);
                  Học tập kinh nghiệm CT quản lý đất đai, đầu tư đô thị đến hết 24/8/2018 (đ/c Hậu)

    
4. Thứ năm (23/8/2018): 
    
- Sáng:   Kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 02/TU tại BTV Huyện ủy Ninh Sơn (Chủ tịch);
                  Kiểm tra cơ sở cả ngày (đ/c Bình);
                 
Dự khai mạc lớp tập huấn công tác thông tin đối ngoại năm 2018 (đ/c Nam).
    - Chiều:  Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 24/8/2018 (Chủ tịch);
                  
Kiểm tra cơ sở (đ/c Nam).

    5. Thứ sáu (24/8/2018):              
    
- Sáng:   Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình, đ/c Nam).
    
- Chiều:  Làm việc tại cơ quan (đ/c Bình, đ/c Nam).


    **** LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34.2018

                                                 _______________________________________
(TH)