Lịch công tác
 
Lịch công tác Tuần thứ 27.2018 (Từ ngày 02/7 đến ngày 06/7/2018) 
29/06/2018 
 

    1. Thứ hai (02/7/2018): 
    
- Sáng:   Dự HN trực tuyến CP đánh giá KT - XH 6 tháng đầu năm 2018 (CT và PCT).
    
- Chiều:  Dự HN trực tuyến CP đánh giá KT - XH 6 tháng đầu năm 2018 (CT và PCT).

    
2. Thứ ba (03/7/2018):
    
- Sáng:   Họp BCĐ đô thị loại II TP. Phan Rang-Tháp Chàm (Chủ tịch, đ/c Hậu);
                  Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác dân vận chính quyền (đ/c Bình);
    
              Họp BCĐ chống chất nổ xung điện 06 tháng đầu năm 2018 (đ/c Nam).
    
- Chiều:  Tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018 (CT và PCT);
                  
Họp Chủ tịch và Phó chủ tịch.

    3. Thứ tư (04/7/2018):     
    
- Sáng:   Dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (CT và PCT).
    
- Chiều:  Dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (CT và PCT).

    4. Thứ năm (05/7/2018): 
    
- Sáng:   Dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (CT và PCT).
    
- Chiều:  Dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (CT và PCT).

    5. Thứ sáu (06/7/2018):              
    
- Sáng:   Dự kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (CT và PCT).
    
- Chiều:  Dự họp Đảng ủy Quân sự tỉnh (Chủ tịch);
                  Họp Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo 6 tháng đầu năm 2018 (đ/c Bình);
                  Làm việc với Ban quản lý dự án 7 (đ/c Nam);
                  Nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án BT (đ/c Hậu).

    6. Thứ bảy (07/7/2018): 
                  Dự khởi công DA điện MT Cty T. Nam tại Thuận Bắc lúc 9 giờ 30 (CT và PCT).


                                               LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 27.2018


                            _____________________________________________________(TH)